Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Høring om ny finansavtalelov: Mangler utredning av konsekvenser for finansansatte

– Vi er bekymret for konsekvensene regjeringens forslag vil få for finansansatte, sier advokat i Finansforbundet Maria Østli.

17. september var det høring i Stortingets justiskomité. Her sa vi vår mening om Justis- og beredskapsdepartementets forslag til endringer i Finansavtaleloven.

Erstatning, bevisbyrde og profesjonsansvar

Departementet har blant annet foreslått nye bestemmelser om rett til erstatning, pliktnormer og bevisbyrde.

Oppsummert er vi bekymret for konsekvensene for de ansatte

Maria Østli, advokat i Finansforbundet

Hun påpeker at finansbransjen er avhengig av at befolkningen har tillitt til at vi opptrer profesjonelt og faglig forsvarlig, og at det også i dag stilles høye krav til ansatte i finans.

– Når bevisbyrden for at kravene i loven, forskriftene og eventuelle avtaler er oppfylt legges til finansbedriftene, innebærer det også i praksis at den legges til de ansatte. Konsekvensene av disse regelendringene og den innvirkningen de vil få for de ansatte i finans, er ikke tilstrekkelig utredet, sier Østli.

Bruk av tittel «finansrådgiver»

Finansforbundet er tilfreds med at departementet har gått bort fra det tidligere forslaget om å innføre begrensninger i adgangen til å bruke tittelen «finansrådgiver». I stedet stilles det krav til faglige kvalifikasjoner.

– Det er i tråd med Finansforbundets innspill tidligere i prosessen og bygger godt på arbeidet som blant annet er gjort gjennom sertifiseringsordningen i Finansnæringens autorisasjonsordning (FinAut), sier advokat Østli.

Videre saksgang

Nå skal saken først behandles i justiskomiteen. Frist for å avgi innstillingen er 17. november. Deretter skal Stortinget behandle innstillingen og fatte et vedtak.