Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Lønnsoppgjøret 2020: Enighet i finans

14. oktober kl. 03.00: Etter krevende forhandlinger kom Finansforbundet og Finans Norge i natt til enighet om et anbefalt forslag i lønnsoppgjøret for ansatte i finans. Det gis et generelt tillegg på 0,3 %, dog ikke mindre enn kr 1 500 på alle trinn i lønnsregulativet, med virkning fra 1. mai 2020.

– Dette er i tråd med resultatene i øvrige oppgjør i 2020, sier forbundsleder Vigdis Mathisen. – Forhandlingene har vært krevende. Summene det forhandles om i år er små og det bærer også dette oppgjøret preg av, sier hun.  

Etter forhandlinger i nærmere to døgn, lyktes ikke partene å komme til enighet om andre materielle krav i Sentralavtalen.  

Dermed ble partene enige om å forlenge avtalen frem til neste hovedforhandling våren 2022. – Vi har en av de beste tariffavtalene i Norge, så vi kan leve med at den videreføres frem til 2022, sier Mathisen. 

Hva skjer nå?

  • Sjekk når det er lokale lønnsdrøftelser i din bedrift
  • Det anbefalte forslaget skal fremlegges for styrene i Finansforbundet og Finans Norge til beslutning før resultatet er endelig
  • Fredag 16. oktober vil forbundsledelsen møte hovedtillitsvalgte og regionlederne i et digitalt møte for å fortelle mer om årets sentrale forhandlinger
  • Nytt lønnsregulativ vil bli publisert på våre nettsider så snart det er klart

Lønn og forhandlinger – en kort film om lønnsdannelse

Lønnsutviklingen i vår sektor kan være vanskelig både og forklare og forstå. Se denne filmen og bli litt klokere.