Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Lønnsoppgjøret i Spekter i mål

Finansforbundet/YS og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter er enige om et generelt tillegg på kr 14.625,- pr år i de sentrale forhandlingene.

YS Spekter krevde økt kjøpekraft og likelønn

Dette ble resultatet

 • Det gis et generelt tillegg på kr 14.625,- pr år.
 • Det gis ytterligere et tillegg på kr 5.850,- pr år til arbeidstakere (unntatt lærlinger og unge arbeidstakere) med en årslønn på kr 490.242,- eller lavere.

Ved beregning av årslønn legges følgende lønnsdefinisjon til grunn:

 • for fast lønte arbeidstakere:
  • avtalt fast lønn
 • for timelønte arbeidstakere:
  • timelønn inklusiv kompetanse-, kvalifikasjons- og personlige tillegg
 • for begge grupper:
  • uregelmessige trekkpliktige godtgjørelser/tillegg (variable tillegg som skifttillegg/turnustillegg mv.)
  • faste tillegg

Tilleggene er brutto og gis med virkning fra 1. april 2023. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

Partene skal i de videre forhandlingene bygge tilleggene inn i sine lønnssystemer og selv gjøre de nødvendige omregninger dersom lønnssystemene bygger på andre målstørrelser enn årslønn.

Forhandlingene omfatter rundt 270 medlemmer i Innovasjon Norge, Kommunalbanken, Norges Bank og Vertikal Helseassistanse AS.

Last ned protokollen (PDF)

Finansforbundets representanter i forhandlingene var:

Hovedtillitsvalgt, Norges Bank

Mona Sørensen

Hovedtillitsvalgt, Norges Bank

Spesialrådgiver

Per Christian Larsen

Spesialrådgiver