Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Enighet i lønnsoppgjøret i Virke

Det ble enighet i Virke-forhandlingene.

Arne Fredrik Håstein (nestleder i Finansforbundet) og Vegard Thorbjørnsen (spesialrådgiver) er fornøyd med resultatet i lønnsoppgjøret i Virke. (Foto: Ulrik Øen Johnsen)

Resultatet er en ramme på 5,2 prosent, som er på linje med oppgjøret mellom YS og NHO.

LønnstrinnTillegg pr. timeGenerelt tillegg totalt
Trinn 1 – 5:2,5 kr + 5,5 kr8 kr
Trinn 62,5 kr + 1 kr3,5 kr
  • I Funksjonæravtalen gis det et generelt tillegg til alle på 2,5 kr pr. time. I tillegg gis det et kronetillegg på 5,5 kr pr. time for alle på lønnstrinn 1-5 og et tillegg på 1 kr pr. time for trinn 6.
  • Resultat kommer i tillegg til garantilønnsats, som ble effektuert med virkning 1. februar.

– Et godt sentralt oppgjør

– Dette er et godt sentralt oppgjør som også gir rom for lokale  forhandlinger. Nå skal disse resultatene effektueres i virksomhetene, sier nestleder Arne Fredrik Håstein.

– Ut i fra lokale forhold skal det gjennomføres lokale forhandlinger og for Finansforbundets del, er det viktig at alle medlemmenes kjøpekraft ivaretas.

Finansforbundet/YS og Virke sine forhandlinger i mellomoppgjøret skulle opprinnelig foregått 18.–20. april, men ble utsatt pga. streiken i frontfaget.

Oppgjøret omfatter rundt 880 medlemmer i disse Virke-bedriftene:
Alektum AS
Arvato Finance avd. Sandefjord
Axactor Norway AS
BBL Datakompetanse AS
KrediNor
Kredinor SA
Kreditorforeningen Midt-Norge
Kreditorforeningen Vest
Intrum AS
Intrum Capital AS
Intrum Obligations AS
Intrum Payment Services
Lowell AS
Lowell Norge AS
Melin Collectors AS
Svea Finans AS
Visma Financial Solutions

Hovedorganisasjonen Virke  er en nærings- og arbeidsgiverorganisasjon innen privat sektor. De representerer over 25 000 virksomheter med over 300 000 ansatte i norsk næringsliv.

Finansforbundets representanter i forhandlingene var:

Nestleder

Arne Fredrik Håstein

Nestleder

Spesialrådgiver

Vegard Thorbjørnsen

Spesialrådgiver