Norge ut av koronakrisen

– Vår næring og din kompetanse blir viktig, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

To gode tiltak: Lønnsstøtteordning og grønn omstillingspakke

– Vi er fornøyd med regjeringens forslag om en ny og midlertidig lønnsstøtteordning til bedrifter for å ta egne permitterte tilbake i jobb, sier forbundsleder Vigdis Mathisen. – En grønn omstillingspakke er også gode nyheter. Dette er forslag vi tok opp i møte med finansministeren nylig og vi er tydeligvis blitt hørt.

– Finansnæringen vil fremdeles  spille en aktiv rolle blant annet gjennom den statlige lånegarantiordningen til små og mellomstore bedrifter. På denne måten vil vår næring, og våre medlemmers kompetanse, være sentral i arbeidet med å få Norge ut av koronakrisen, sier hun.

Vår hovedorganisasjon YS er også fornøyd med satsingen på aktivitet og kompetanse.

regjeringen, pressekonferanse

Møtte pressen

I dag la statsminister Erna Solberg og statsrådene Iselin Nybø, Kjell Ingolf Ropstad og Jan Tore Sanner frem økonomiske tiltak som skal styrke norske bedrifter og arbeidsplasser, og bidra til grønn omstilling.

Fem økonomiske tiltak