Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Norsk fintech sliter økonomisk

Ny rapport: Svært få selskaper går med overskudd og den samlede verdiskapingen fra norsk fintech sank med over 100 millioner kroner fra 2020 til 2021.

Ny rapport

Finansforbundet følger opp tidligere rapporter med ferske tall for hvordan det står til med det norske fintech-markedet. Sammen med Ontogeny Group har vi sett nærmere på både økonomisk utvikling og de ulike segmentene innenfor næringen.

Fra venstre: Ingeborg Frøysnes, Liv Freihow og Bjørn Harald Hansen.

Bjørn Harald Hansen, partner i Ontogeny Group, presenterte rapporten i vårt webinar om status for norsk fintech 16. november 2022. Vi fikk også besøk av Liv Freihow, Head of Fintech hos StartupLab, som sammen med spesialrådgiver Ingeborg Frøysnes i Finansforbundet diskuterte rapporten og fremtiden for norsk fintech-næring.

Se webinaret i opptak

Hva er fintech?

Definert av AI-modellen ChatGPT: Fintech (finance + technology) refererer til bruken av teknologi for å forbedre og automatisere tjenester og prosesser innen finanssektoren. Dette kan inkludere alt fra mobile betalingsløsninger og kryptovaluta til automatisert investering og kredittsjekk. Fintech har vokst i popularitet de siste årene, og mange start-ups og etablerte selskaper har begynt å utvikle teknologi for å forbedre tjenestene innen finanssektoren.

Hvorfor kartlegge norsk fintech?

Finansforbundet følger utviklingen innenfor norsk fintech fordi det er viktig å se finansnæringen som helhet. Derfor har vi sammen med Ontogeny Group kartlagt utviklingen innenfor fintech-næringen siden 2011.

Kapitalforvaltning vokser

Siden 2011 har vi sett en kontinuerlig vekst i antall nye selskaper hvert år. Tallene for 2021 viser at det for første gang nå er netto null vekst i antall fintech-selskaper. Fintech er en kapitalkrevende næring, hvor det kan ta lang tid å bli virkelig lønnsom, og den tiden verden nå er inne i, gjenspeiles også delvis i rapporten. Samtidig ser vi betydelig vekst i omsetning for flere av aktørene, og at det er mange selskaper som virkelig satser.

Det nye med rapporten i år er at vi også har hatt fokus på hvilke segment de nye selskapene opererer innenfor. Dette ønsket vi å se nærmere på for å bedre forstå hvilke områder næringen mener har potensial. Vi ser blant annet at kapitalforvaltning vokser mye sammenlignet med foregående år.

Konklusjoner

  • Netto nullvekst i antall selskaper fra 2020-2021
  • Få selskaper vokser seg store
  • Driftsunderskuddene øker, men investorviljen er fremdeles stor
  • Store forskjeller i omsetningsvekst
  • Tilbake til “dødens dal”: Ingen av Fintech-kategoriene tjener penger i 2021
  • Blokkjede-selskaper vokser, men har store underskudd

Les hele rapporten (PDF)