Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Nytt kapitalkrav kan svekke lokalt næringsliv

Ved nyttår øker etter planen kapitalkravene for små og mellomstore norske banker med 1,5 prosentpoeng til 21 prosent. Bakgrunnen er en overgangsordning som går ut.
– Det kan svekke vårt mangfoldige bankmarked og det lokale næringslivet, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

Finansforbundet er opptatt av like konkurransevilkår mellom små og store banker, og mellom norske og utenlandske banker. – Vi mener at omfanget av reguleringer av næringen må balanseres mot hensynet til å opprettholde økonomisk vekst og næringens evne til å utfylle de oppgaver som etterspørres, sier Mathisen.

Regjeringen sier selv i Hurdalsplattformen at de ønsker å legge til rette for et mangfoldig bankmarked med kjennskap til lokalt næringsliv, blant annet gjennom å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen og utvide rabatten for små og mellomstore bedrifter (SMB-rabatten).

Finansforbundet er derfor skuffet over at myndighetene ikke har besluttet å forlenge overgangsordningen. Dette hadde bidratt til likere konkurransevilkår for aktørene i det norske markedet.