Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Positiv til fusjonen Fremtind Forsikring og Eika Forsikring

– Vi ser positivt på forslaget om sammenslåingen. Det skjer store endringer i finansnæringen om dagen, og vi har grunn til å tro at nye Fremtind Forsikring vil skape muligheter også for de ansatte, sier nestleder Arne Fredrik Håstein i Finansforbundet.

Arne Fredrik Håstein, nestleder i Finansforbundet. Foto: Sverre Christian Jarild.

Fremtind Forsikring og Eika Forsikring og deres respektive eiere offentliggjorde i dag planene om å slå sammen de to forsikringsselskapene. – Sammenslåingen befester posisjonen til «forsikring i bank»-konseptet, vil realisere betydelige synergier, og gi et bedre og bredere tilbud til kunder over hele landet, heter det i pressemeldingen fra selskapet.

Det fusjonerte selskapet oppgir å beholde eksisterende kontorstruktur, med hovedkontor i Oslo, og det blir ingen nedbemanninger som følge av sammenslåingen. Det fusjonerte selskapet vil ha om lag 1350 ansatte.

– Jeg registrerer at Fremtind Forsikring ønsker å bygge videre på sterke kompetansemiljøer innenfor teknologi, og styrke utviklingsmulighetene til medarbeiderne. Vi er positive til alle initiativ som bidrar til gode arbeidsplasser som vektlegger kompetanseutvikling for de ansatte, sier Håstein.

Han forutsetter at de ansattes representanter er involvert i hele prosessen, for å sikre at de ansattes rettigheter og muligheter ivaretas.

Hege Toft Karlsen er ansatt som ny konsernsjef for Fremtind Forsikring. Hun tar over etter Turid Grotmoll, som går av med pensjon til våren som planlagt. Toft Karlsen kommer fra stillingen som konsernsjef i Eika Gruppen.