Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Positive til regjeringens nye nasjonale digitaliseringsstrategi

Finansforbundet er positive til strategien, men understreker behovet for å fokusere på arbeidsliv, ansattes personvern og økt kompetanse i møte med ny teknologi og digitalisering.  

Finansforbundet har levert innspill til regjeringens nye nasjonale digitaliseringsstrategi

Hva er ny nasjonal digitaliseringsstrategi?

Regjeringen har startet arbeidet med en ny nasjonal digitaliseringsstrategi. Målet er sterkere samordning og utvikling av en helhetlig politikk som går på tvers av offentlig og privat sektor. Strategien skal etter planen være klar i 2024.
Les mer 

Spesifikke tiltak inkluderer evaluering av lovverket knyttet til kunstig intelligens, utvikling av særskilt lovgivning for behandling av personopplysninger i arbeidslivet, tilpasninger i arbeidsrettslig lovgivning, og sikring av høyere deltakelse i etter- og videreutdanning. 

En rapport utført for Finansforbundet i 2022 ser nærmere på bruken av kunstig intelligens i norsk finansnæring. Rapporten peker på utfordringer som mangel på gode bruksmønstre (use cases), behov for økt kompetanse og kompleksitet i modellene. 

Finansforbundet ser utfordringer knyttet til blant annet algoritmestyrt ledelse. Det har vi skrevet om i dette debattinnlegget i Dagens Næringsliv 29.11.23: Den problematiske algoritmesjefen 

Vi adresserer også utfordringer knyttet til personvern, diskriminering, innovasjon (Fintech), bærekraft og cybersikkerhet. 

Til slutt fremhever vi betydningen av å styrke kompetanse, vi etterspør nødvendige tiltak for bærekraft, og understreker viktigheten av cybersikkerhet og beredskap i finansnæringen. 

Les hele innspillsnotatet (PDF)