Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

– Prioriterer ikke sysselsettingen i finans

Forbundslederen er skuffet over at regjeringen ikke prioriterer sysselsetting i finans i statsbudsjettet, som ble lagt frem i dag.

Finansskatt

– Det er fremdeles ikke fremmet konkrete endringsforslag til innretningen på finansskatten, sier forbundsleder Vigdis Mathisen. Hun er skuffet over at regjeringen ikke prioriterer sysselsetting i finans.

– Stortinget har bedt om at særlig den delen som bidrar til økt arbeidsgiveravgift for ansatte i finansnæringen skal revurderes. Når Regjeringen har foreslått at formuesskatten på arbeidende kapital skal reduseres, hadde vi også forventninger til at dette skulle bidra til en forbedring i innretningen av finansskatten.

– Slik innretningen er i dag, bidrar det til økt nedbemanning og utflagging av arbeidsplasser i finansnæringen, sier hun.

Rabatt på aksjekjøp

– Vi er fornøyde med at regjeringen nå foreslår en kraftig økning av aksjerabatten for ansatte. Norge ligger langt bak andre land når det gjelder medeierskap. Da er det på tide at det stimuleres til at de ansatte i større grad kommer seg på eiersiden, sier Vigdis Mathisen.

– Det forbedrer produktiviteten, gir mer motstandsdyktige bedrifter, bidrar positivt til omfordeling og styrker bedriftsdemokratiet.

Grønn finans og bærekraft

– Vi er glade for at regjeringen ønsker å øke bevilgningen til forskning på grønn omstilling og satse mer på næringsrettet forsking og innovasjon. Spørsmålet er om det er nok? 

– Det er så viktig at vi nå bruker anledningen til å stimulere til grønn vekst, og skape flere grønne arbeidsplasser slik at vi virkelig får fart på den grønne omstillingen og blir bedre rustet for fremtiden.

Likestilling

– Vi er fornøyde med at regjeringen vil bevilge mer penger til forskning om kvinnehelse og kjønnsperspektivet. Selv i 2020 er det store forskjeller på hva vi vet om sykdommer og hvordan de rammer forskjellig avhengig av kjønn.  Det er på høy tid at vi får mer kunnskap om kvinnehelse og sykdommer som primært rammer kvinner.

Kompetanse

– Vi er også fornøyd med at Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til kompetansereformen Lære hele livet.

For å gjøre det enklere å kombinere deltidsutdanning med arbeid foreslås det å endre ordningen med utdanningsstøtte slik at lån og stipend kan tas ut fleksibelt over lengre tid.

– Dette er bra, sier Vigdis Mathisen.