Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Sparebankene styrker samfunnet!

Denne uken lanserer Sparebankforeningen, Finansforbundet og LO Finans en felles kampanje med tittelen “Sparebankene styrker samfunnet”.

– Sparebankenes betydning og tilstedeværelse er viktigere enn noensinne, sier leder av Sparebankforeningen Iman Winkelman.

Målet med initiativet er å få frem rollen sparebankene og de ansatte i næringen spiller for aktivitet, vekst og utvikling lokalt og regionalt.

Vigdis Mathisen, leder Finansforbundet

“Vi opplever at våre medlemmer som har sitt virke i sparebanknæringen har et brennende hjerte for både banken og sitt eget nærmiljø. Gjennom sin kompetanse og sitt engasjement, spiller de en viktig rolle når det gjelder å sørge for økonomisk trygghet for både enkeltpersoner, familier og lokale bedrifter i bankens nærområde.”

Vigdis Mathisen

Les mer på www.sparebankforeningen.no

Visste du at:

  • Snart 200 år: Den første sparebanken ble etablert 29.juni 1822 i Oslo under navnet Christiania Sparebank
  • Norge har 92 sparebanker spredd over hele landet
  • De norske sparebankene representerer over 8 500 private høykompetansearbeidsplasser i Norge, i særdeleshet i distriktene
  • Viktig for småbedriftene: Nesten halvparten av norske småbedrifter har lokal- eller regionalbanken som sin långiver
  • Pådriver for det grønne skiftet: Sparebankene stiller krav og forventninger på bærekraftsområdet til bedriftene de gir finansiering til
  • Tillit og tilfredshet: De siste årene har de norske sparebankene økt sine utlån mer enn totalmarkedet og hatt blant de mest tilfredse bankkundene
  • Unik tradisjon: Gjennom nær 18 000 tildelinger delte landets sparebanker og sparebankstiftelser ut til sammen 2,3 milliarder kroner til samfunnsnyttige formål i 2020.