Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Velger bort Wizz Air

Vi endrer vår reisepolicy for tillitsvalgte og ansatte med et klart budskap om å velge bort Wizz Air. Medlemmer og andre oppfordres til å bruke flyselskap som har tariffavtale.

“Vi ønsker ikke å benytte oss av flytjenester til et selskap som har sagt at de ikke skal ha fagforeninger”

Vigdis Mathisen, forbundsleder

Finansforbundet har fulgt den offentlige debatten rundt Wizz Air sin økte satsing i Norge og de ansattes rett til å organisere seg. Nå blir forbundets reisepolicy endret med klart budskap om å velge bort Wizz Air.

Vi endrer derfor vår reisepolicy fra og med i dag. Det innebærer at verken ansatte eller tillitsvalgte i Finansforbundet skal benytte seg av Wizz Air på tjenestereiser eller når de er på oppdrag for forbundet.

Finansforbundet oppfordrer også medlemmer og andre til å bruke flyselskap som har tariffavtale.

I både offentlige uttalelser og i praksis har ledelsen i Wizz Air ved flere anledninger vist at den motarbeider arbeidstakernes rett til å organisere seg. Trepartssamarbeidet er en del av en vellykket samfunnsmodell som er dypt forankret i Norge.

– Å etablere fagforeninger og inngå tariffavtale er en fundamental rett vi har. Derfor reagerer vi så sterkt når vi hører slike uttalelser og holdninger, sier Mathisen. Hun oppfordrer Wizz Air til å tenke seg om og å se at selskapet også vil ha nytte av ordnede forhold for sine ansatte.