Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

YS’ likestillingspris tildeles “Big Enough Global”

Big Enough Global skal hjelpe virksomheter med å rekruttere og beholde flerkulturelle arbeidstakere, og inspirere flerkulturelle til hvordan de selv kan bidra i arbeidet for et mer mangfoldig arbeidsliv.

Daglig leder Kimiya Sajjadi tar i mot YS’ likestillingspris for 2021 på vegne av Big Enough Global. T.v. juryleder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: Siv Bjelland

Big Enough Global formidler kunnskap om utfordringer, behov og styrker som personer med flerkulturell bakgrunn kan ha. Det handler om å bli bevisst på forhold man ikke har kunnskap om, og derfor ikke tenker på.

– Vi foreslår tiltak og mål for alt fra ekstern kommunikasjon til arbeidsmiljø, ledelse og rekruttering, forteller Kimiya Sajjadi, daglig leder i Big Enough Global.

– Flerkulturelle er en mangfoldig gruppe. Tiltakene handler derfor ikke om å lage en mal som passer for alle, men å komme med tiltak som kan inkludere og appellere til flere enn det som gjøres i dag, påpeker hun.

– Vi må skape arbeidsplasser der alle ansatte er trygge nok til å kunne være seg selv, påpeker Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS og juryleder for Likestillingsprisen.

Big Enough Global er en verdig mottaker av YS’ likestillingspris for 2021. De ansatte i Big Enough Global er modige nok til å bruke egne erfaringer i arbeidet med å påvirke norske virksomheter, forteller Skjæggerud.

Statutter

  • Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle
  • Med likestilling mener vi alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter når det gjelder muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling
  • Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner samt private eller offentlige virksomheter, og både innen- og utenlands
  • Prismottaker må ha gjort en fortjenestefull innsats innenfor ett eller flere av disse områdene. Det forutsettes at prismottaker har en helhetlig tilnærming til likestilling.

Juryen for YS’ likestillingspris har bestått av:

Hans-Erik Skjæggerud (leder), Julie Njåstad Nynes (AVYO), Else Marie Brodshaug (Delta), Nanna Ringstad (Finansforbundet), Lill Fischer (Parat), Rønnaug Mathiassen Retterås (Likestillings- og diskrimineringsombudet) og Hege Herø (sekretær)