Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Vil du tjene penger, sats på kvinner!

– Samfunnet taper mye på ikke å bruke kvinners kompetanse, sier Tulia Machado-Helland. Faktisk så mye som 5,3 milliarder amerikanske dollar globalt innen 2025 på grunn av manglende likestilling.

Tulia Machado-Helland
LØNNSOMT: – Det er jo bare dumt å tape penger, påpeker Tulia Machado-Helland, bærekraftsanalytiker i Storebrand. Mangfold og likestilling i både selskapenes ledelse og styrer bidrar til økonomisk vekst, innovasjon og kreativitet, viser en rapport Storebrand og Care sammen har utarbeidet.

– Det er jo bare dumt!

Storebrands senior bærekraftsanalytiker, Tulia Machado-Helland, er født og oppvokst i Andalucia. Moren var en hardtarbeidende dame som også kjempet for kvinners rettigheter. Til sin datter ga hun klar beskjed: skaff deg en god utdanning med gode karakterer, så får du en godt betalt jobb. Og vær aldri avhengig av en mann, for da kan det hende at du må bli i ekteskapet av andre grunner enn kjærlighet.

– Jeg er blitt lurt!

Tulia Machado-Helland
Storebrand og Care har sammen utarbeidet rapporten “Investing in Gender Equality”.

Tulia ler, men saken er gravalvorlig. Hun snakker om sjokket hun fikk da hun så hvordan kvinner og menn forskjellsbehandles i arbeidslivet. For Tulia hørte på sin mor og tok høyere utdanning. I likhet med mange av sine venninner. De gjorde det bra. Bedre enn mange av kompisene. Men da hun kom i arbeidslivet, så hun ikke igjen venninnene sine. Det var ikke de som fikk de øverste og beste posisjonene.

Vil spre budskapet

Det tente nærmest en olympisk ild i Tulia.

Nå går hun med raske skritt gjennom Storebrands lokaler på Lysaker. Det er travelt for den som har et hellig, men hårete mål: likestilling for alle kvinner i hele verden. Ikke bare fordi det er det rette å gjøre ut fra et rettferdighetsprinsipp, men fordi det lønner seg. Det har hun svart på hvitt i rapporten «Investing in Gender equality», som PWC har ført i pennen for Storebrand og Care.

– Med rapporten kan vi spre budskapet om sammenhengen mellom likestilling og lønnsomhet, og gjøre selskaper oppmerksomme på at de kan tape penger hvis de ikke ansetter kvinner, forklarer bærekraftsanalytikeren.

For ikke bare er likestilling og mangfold lønnsomt, viser rapporten, det gir også større grad av innovasjon, kreativitet og kritisk sans i selskaper.

– Studier viser at selskaper som har en kvinneandel på 20 prosent eller mer i styret eller ledelsen – og en genuin likestillingskultur – presterer bedre enn de som ikke har det.

Investing in Gender Equality

  • Rapporten er utarbeidet av Pwc for Storebrand og Care.
  • Inititativet ble tatt av Care etter at Storebrand hadde lansert sin investeringsportefølje, “Bølge Likestilling”.
  • Ved å øke bevisstheten hos både selskaper og investorer verden over om lønnsomheten i likestilling, også i ledelse og styrer, håper Storebrand og Care å komme nærmere oppnåelse av FNs femte bærekraftsmål: likestilling.
  • Rapporten viser blant annet at likestilling bidrar til økt produktivitet, økt lønnsomhet og økonomisk stabilitet.

– Selskapene som ikke gjør det så bra innenfor likestilling, risikerer å heller ikke gjøre det bra i investeringene sine, sier Tulia.

Se hvordan Finansforbundet jobber for likestilling og mangfold.

Det må være på ekte

På forsiden av rapporten «Investing in Gender Equality», står tallet fem på illrød bakgrunn. Tallet står for FNs femte bærekraftsmål:

«Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling. Likestilling er en menneskerett. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter og muligheter til å bestemme over eget liv. Kvinners tilgang til utdanning, helsetjenester, arbeid og juridiske rettigheter er nødvendig for å skape utvikling i et land.»

Storebrand er faktisk så sikker på at likestillings og mangfold i selskaper lønner seg at de har satt sammen en egen portefølje, Bølge, hvor det kun investeres i selskaper som scorer høyt på likestillingsindikatorer.

Tulia er overbevist om at finanssektoren er en nøkkel for å nå FNs bærekraftmål.

– Flere og flere begynner å skjønne det, og følger vårt eksempel. Det er fint. Vi har gode data.

Det må ligge kunnskap, bakgrunn og holdninger bak, ellers får du ikke gevinsten av mangfold i selskapet.

Tulia Machado-Helland, senior bærekraftsanalytiker
Tulia Machado-Helland
DEBATT: I sommer deltok Tulia på debatten “Kvinner i ledelse er lønnsomt. Hva venter vi på?” på Arendalsuka, med Finansforbundet, Storebrand og Econa.

Men det nytter ikke å hevde at selskapet fremmer likestilling. Det må ligge genuin jobbing bak.

– Hele likestillingskulturen må være til stede i de selskapene vi investerer i. Vi allokerer penger til selskapene der det faktisk og genuint er likestilling, ikke bare for syns skyld. De må rapportere på systemnivå. «Do you put your money where your mouth is?» Hvor god er likestillingen – faktisk – med tanke på muligheter og lønn?

Tulia har latt seg sjokkere flere ganger. Først av at hennes studievenninner, med bedre resultater enn mange av sine mannlige ekvivalenter, ikke dukket opp i høye stillinger. Og siden av at også Norge og Skandinavia har store forskjeller.

– Jo høyere opp i hierarkiet i arbeidslivet du kommer, desto større er forskjellene. Kvinner tjener mindre enn menn i like posisjoner, selv om norsk lov sier at vi skal ha lik lønn for likt arbeid. Derfor er transparens så viktig!

Rapporten er harde tall og analyser, men for Tulia er det også ekte følelser knyttet til engasjementet. Akkurat som ønsket om likestilling må være i selskapene for å fungere.

– Hvis det ikke er knyttet til genuin kultur, fungerer det ikke. Likestilling må eksistere fordi vi tror på det, ikke bare fordi vi må. Fordi vi vil at det skal bli bedre, ikke fordi det ser bra ut på et bilde. Da kunne du bare satt apekatter og hunder der i stedet.

Hun er for kvotering som verktøy, men har ennå til gode å se de virkelige resultatene av slike hjelpemidler.

Vi er en «match made in heaven». Det er bra for Care å ha det økonomiske argumentet også.

Gry Larsen, generalsekretær i Care

– Det må ligge kunnskap, bakgrunn og holdninger bak, ellers får du ikke gevinsten av mangfold i selskapet. Selskapene må ta risikoen og se muligheter.

Tulia håper derimot at rapporten – et ekte bevis på virkningene – kan gjøre en stor forskjell.

Match made in heaven

Det er det flere som krysser fingrene for. Søndag 20. oktober 2019 ringte bøssebærere for TV-aksjonen på dører rundt i hele landet. Tittelen på aksjonen var «Nå er det hennes tur». Bak sto bistandsorganisasjonen Care, som har som overordnet mål å løfte kvinner for å hjelpe hele samfunnet.

Det var også Care som tok initiativet til å utarbeide «Gender Equality»-rapporten sammen med Storebrand. Og det begynte faktisk med en tilfeldighet, da Gry Larsen, generalsekretær i Care, åpnet en e-post hun vanligvis ikke ville åpnet.

– Vi er kunde i Storebrand, og så datt det inn en mail fra dem, en sånn som sikkert går til alle kunder. Jeg klikker ikke vanligvis på sånne mailer, men så sto det noe om likestilling.

Gry åpnet e-posten og leste om at Storebrand hadde etablert en investeringsportefølje, kalt Bølge, som handlet om likestilling.

– Vi i Care ser på likestilling som rettighetsspørsmål. Jeg ble så fascinert av en aktør i næringslivet som ser på det som en investeringsmulighet, for jeg skjønner jo at man ikke gjør dette for å tape penger. De regner med at det skal gi gevinst.

Gry Larsen
BLE FASCINERT: – Jeg ble så fascinert av en aktør i næringslivet som ser på likestilling som en investeringsmulighet, sier generalsekretær i Care, Gry Larsen. FOTO: Care

Det er jo ikke vits i å dvele lenge over sånt, i hvert fall ikke for Gry. Kort tid etterpå hadde hun avtalt et møte med Storebrand. Der møtte hun blant andre Tulia.

– Jeg gikk fra det møtet og tenkte at vi må skrive en rapport om dette, så jeg tok kontakt med dem dagen etter og fikk et nytt møte. Der ble vi enige om at vi skulle sette i gang. Både Care og Storebrand ble nok fascinert av at vi jobber for det samme med to forskjellige innganger, forklarer Gry.

– Vi er en «match made in heaven». Det er bra for Care å ha det økonomiske argumentet også, fastslår generalsekretæren.

Det er en veldig bevisst plan fra både Care og Storebrands side å skrive rapporten på engelsk, for å kunne spre kunnskapen også utenfor Norge.

– Hele Care-organisasjonen bruker nå rapporten. Den hever kunnskapen om økonomi også i vår organisasjon, og er nyttig når vi snakker om viktigheten av likestilling i de landene vi jobber i. Ja, likestilling handler om rettigheter, men i tillegg er det veldig smart, sier Gry Larsen, og legger til at hun har lyst til å fortsette arbeidet med Storebrand.

Eldre, hvite menn

Men hvorfor er egentlig kvinner så lønnsomme?

– Eldre, hvite menn har en annen bakgrunn for å se verden, andre har en annen. Mangfoldige ansettelser gir flere ideer, mer kunnskap og hjelper hele selskapet. Selskaper med mer mangfold og likestilling ser flere indikatorer når de tar avgjørelser, og tar dermed mer grundige og informerte avgjørelser, forklarer Tulia.

Tulia Machado-Helland
HÅPEFULL: Tulia Machado-Helland i Storebrand håper flere og flere selskaper over hele verden blir mer likestilte. Det vil lønne seg for alle. – Mangfoldige ansettelser gir flere ideer, mer kunnskap og hjelper hele selskapet, sier hun.

– Studier viser at bransjene som tjener mest på å ha mangfold, er de som har behov for kreativitet og innovasjon. I bransjer som IT og tech vil man ha mest nytte av likestilling, og der er det kanskje mange fordommer og stereotyper å jobbe med.

– Hvorfor er det også viktig med mangfold i ledelsen, ikke bare blant de ansatte generelt?

– I rapporten er det flere studier som viser til at jo mer ledelsen speiler arbeidsstokken, desto bedre er det. Kvinner i ledelsen er dessuten forbilder for andre kvinner. Ser kvinner en kvinnelig leder, tenker de at også de kan bli det. Det er en tankegang som kan brukes i hele selskapet.

– Kvinner i ledelse er dessuten mer positive til familievennlige tiltak og velger gjerne en annen og inkluderende stil. De er ofte flinke til å snakke med andre og til å utvikle folk. De setter tydeligere krav, men er også flinkere på belønninger. Vi er alle forskjellige, og blir inspirert og stimulert på forskjellige måter, sier Tulia, som lover å fortsette sitt utrettelige arbeid med å spre det glade, lønnsomme budskap.