Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Så mye må du tjene for å bli lykkelig

Trodde du at lykke ikke kunne kjøpes for penger? Da må du tro om igjen. Nå har forskere nemlig funnet det magiske beløpet du må tjene for å være lykkelig.

En undersøkelse fra 2018 bekreftet at lykkefølelsen av å ha nok å rutte med, når et tak ved et visst beløp.

En studie fra 2018 viser at vi ikke blir lykkeligere jo mer penger vi har til å kjøpe luksusvarer eller opplevelser. Lykken som penger gir, har bare effekt opp til et visst inntektsbeløp. Dette stemmer med tidligere forskning, som viser at lykken ikke stiger med økende velstand.

Lykken avtar etter 750 000 kroner

Det er et optimalt punkt for hvor mye penger som skal til for å gjøre individer lykkelige. Det punktet varierer verden rundt, viser forskning fra Purdue University i Indiana, USA. Også for noen år siden viste en studie at tilfredsheten ved å tjene godt, ikke stiger om lønnen fortsetter å stige over et visst nivå.

Nå har altså forskerne gjort nye undersøkelser, og fått bekreftet at lykkefølelsen av å ha nok å rutte med, når et tak ved et visst beløp. De to spørsmålene forskerne stilte var: Hvor mye penger må til for at du skal ha god livskvalitet? og Hvor mye penger må du ha for at du skal bli følelsesmessig fornøyd?

Resultatet avdekket at gjennomsnittsindividet ønsker seg 95 000 dollar for å ha et liv med god kvalitet. Med dagens dollarkurs tilsvarer det en inntekt på omtrent 750 000 norske kroner.

Under 470 000 kroner kan gjøre deg trist

For å være følelsesmessig i balanse trenger vi litt mindre. Da er det nok at vi tjener mellom 60 000 og 70 000 dollar. Omregnet til norske kroner blir det mellom 470 000 kroner og 590 000 kroner. Men hva vil det si å være følelsesmessig fornøyd? Forskerne har definert det som den daglige følelsen av å være lykkelig og fornøyd, i motsetning til trist og sint. Forskerne understreker at disse svarene gjelder for enkeltindivider, og påpeker at beløpet nok vil være høyere om man har en familie å forsørge.

Sammenligner oss med andre

Studien er basert på data fra en verdensomspennende meningsmåling, Gallup World Poll, som er besvart av 1,7 millioner mennesker fra 165 land.

– Hvor store beløp som var nødvendig for å oppnå disse nivåene av tilfredshet varierte betydelig mellom ulike områder i verden, sier Andrew T. Jebb, doktorstipendiat ved psykologisk institutt ved Purdue Universitet, i en pressemelding. Jebb er hovedforskeren bak studien, som er publisert i Nature Human Behaviour.

Det kan skyldes at våre vurderinger som regel blir påvirket av at vi sammenligner oss selv med andre mennesker i nærheten. Deltakerne skal ifølge forskerne være representative for befolkningen. Beløpene er basert på gjennomsnittlig kjøpekraft i hvert land.

Kan lykken avta?

Svaret er ja. Ytterligere økning i inntekten ut over de beløpene som trengs for å gi følelsesmessig tilfredshet og livskvalitet, vil gi redusert tilfredshet, ifølge studien. Dette kan  skyldes forsakelsene som er forbundet med å tjene mer penger, forklarer forskeren. Det kan dreie seg om at man må jobbe mer overtid, må ta mer ansvar og får mindre fritid.

Mye vil ha mer

Penger er viktig for å dekke grunnleggende behov, betale gjeld og kjøpe ting som gjør livet mer bekvemt, men forskerne mener altså at dette har verdi bare inntil et visst punkt. Etter at det optimale punktet for dekking av behov er nådd, vil vi bli drevet av ønsker om å kjøpe stadig flere materielle goder. Ironisk nok, kan dette gi lavere tilfredshet. Forklaringen kan ligge i at vi da i enda høyere grad vil sammenligne oss selv med de som har mer penger enn oss, sier forskerne, og påpeker at penger er bare en liten del av det som virkelig gjør oss lykkeligere.