Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Slik øker du selvfølelsen på jobb

– Du kan være utrolig fremgangsrik karrieremessig, men likevel slite med dårlig selvfølelse.

Siren Fadler er karriere- og ledercoach om selvfølelse
FOR Å LYKKES I FREMGANG: – For at du skal lykkes i å lede deg selv i fremgang, bør det være balanse mellom selvtillit og selvfølelse, sier karriere- og ledercoach Siren Fadler.

Det sier karriere- og ledercoach, Siren Fadler, som mener at det ikke er noen motsetning mellom å være trygg på seg selv, men likevel kunne være utrygg på jobb.

– Først må vi forklare forskjellen på selvfølelse og selvtillit – to ulike ting, som mange ofte blander. Selvtillit handler om prestasjon og det du gjør, mens selvfølelse handler om hvordan du ser på deg selv – altså bevisstheten om hvem du er som person, forteller Siren.

Problemet oppstår når vi blander disse begrepene, og tenker at vi er det vi gjør. For de aller fleste vil denne tankegangen ha en negativ påvirkning.

– Hvis jeg tenker at jeg er det jeg gjør, og deretter gjør en feil, da har jeg ikke bare gjort en feil, men jeg føler meg mislykket fordi jeg ikke klarte å leve opp til eget selvbilde.

Derfor føler du deg usikker

På jobben har du en rolle du skal fylle best mulig. Dersom konkurranse, spisse albuer og «jeg vet best-holdning» er en del av bedriftskulturen, er det lett at du føler deg utrygg. Når kroppsspråket til den du snakker med forteller noe annet enn ordene og stemmen du hører, blir du usikker på personens intensjon. Da oppstår det frustrasjon og frykt.

– Når disse følelsene oppstår, kobles tankene dine på, og de begynner å analysere alt du kan ha gjort eller sagt feil. En ubevisst negativ kommentar fra en kollega kan utløse destruktive tanker hos deg, slik at ditt indre selvsnakk bidrar til negative følelser om at du ikke er god nok som du er.

På arbeidsplassen kan det være autoriteter og ulike maktforhold som bidrar til at du føler deg utrygg i situasjoner. Vi har alle behov for å føle oss anerkjent for den vi er som person – vi er sosiale vesener som liker å bli godtatt av flokken. Da kan tegn på usikkerhet og lav selvfølelse, ifølge Siren, være at vi fysisk med kroppen vår gjør oss mindre enn vi er.

– Det finnes folk som prøver å løfte seg selv ved å ta negativ makt over oss. Et tegn på usikkerhet og lav selvfølelse er mennesker som benytter hersketeknikker for å fremstå større og viktigere. Slike metoder kan fort føre til at du, som tilhører eller diskusjonspartner, føler deg mindre verdt og dermed bare jatter med, sier hun.

Det kan være lett å føle seg utilstrekkelig i prestasjonskulturer og i presentasjonssammenheng. Frykten for å feile eller for å fremstå svak, kan utløse både nervøsitet og usikkerhet. Klarer du for eksempel ikke å levere alt du har lovet innen en tidsfrist, kan det gjøre at du føler deg liten med manglende kapasitet.

– Resultatet er negative tanker som surrer inni hodet ditt. Evig jag etter å levere kan gi stress, som igjen gjør at du reduserer kapasiteten til å produsere den kvaliteten i arbeidet som du ønsker.

Du trenger en sterk selvtillit for å nå målene dine, og en veltrent selvfølelse for å ha det bra på veien dit

Karriere- og ledercoach Siren Fadler

Typisk usikre situasjoner

De fleste har nok opplevd opptil flere episoder hvor selvfølelsen ikke har vært på topp – enten det har skjedd én eller flere ganger. Siren nevner spesielt tre situasjoner som det er vanlig å føle seg usikker i.

  • Ved å øve på presentasjonsteknikk, lærer du å puste med magen, slappe av, «go with the flow» og ta det som det kommer. Vær godt forberedt, ha tro på deg selv og snakk om noe du brenner for.
  • I møter og diskusjoner der du har lyst til å si noe, men likevel holder tilbake. Hjernen vår jobber kontinuerlig for at statusen vår i gruppen ikke skal bli degradert. Derfor holder vi ofte munn i saker der vi skulle gitt en klar tilbakemelding på at vi er uenig.
  • Når noen høyere opp i systemet kommer med tanker og ideer, og du sier deg enig fordi du er redd for jobben din eller for å bli upopulær og oppfattes negativ. – Ulempen for bedriftene er at den går glipp av mye taus kunnskap, som kunne hjulpet selskapet med å utvikle seg, sikre arbeidsplasser og fremstå mer konkurransedyktig.

Fem tips til bedre selvfølelse på jobb

  • Ha en positiv holdning til deg selv
  • Smil til speilbildet ditt
  • Stol på egne valg
  • Pust med magen
  • Våg å si: Jeg er god nok

Ja, selvfølelse kan læres

Den gode nyheten er at selvfølelse kan læres. Den må trenes opp tilsvarende som fysisk kondisjon, og er ikke noe som kan trenes opp én gang for alle og deretter vare livet ut.

– Selvfølelse er ferskvare som må holdes ved like for at den ikke skal bli borte. Vi er ikke maskiner, men påvirkes av livet – både i motgang og medgang. Energinivået vårt går opp og ned, og er blant annet avhengig av hva vi driver med og hva vi synes om det. Jobber du med noe du synes er kjempespennende, har du lettere for å holde selvtilliten og selvfølelsen oppe, sier Siren.

– For at du skal lykkes i å lede deg selv i fremgang, bør det være balanse mellom selvtillit og selvfølelse. Du trenger en sterk selvtillit for å nå målene dine, og en veltrent selvfølelse for å ha det bra på veien dit.

Her deler Siren to grep du kan gjøre for å opprettholde selvfølelsen:

1. Fokuser på det positive

Gjør det til en vane å bruke et positivt språk, slik at du unngår å fokusere på det negative. Hvordan du kommuniserer med andre, påvirker velværet ditt i hverdagen. Har du gjort feil eller noe har gått galt, bør du se på det som en gave til læring og personlig videreutvikling.

2. Vær bevisst på kroppsholdningen din

Kroppsholdningen din påvirker hvordan du føler deg i hverdagen. Et triks er å holde hodet høyt, ha et fast blikk, slappe av i skuldrene og være rak i ryggen. Pass på at pusten din er velkontrollert gjennom arbeidsdagen, og at du jobber med mental omprogrammering: Fortell deg selv hva du er dyktig til, fremfor å fremheve alt du ikke er så god til. Alle har gode egenskaper og sterke sider.