Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Arbeidsgivers styringsrett

Styringsretten innebærer en rett til å treffe beslutninger som angår arbeidsforholdet

Styringsretten er underlagt en rekke begrensninger gjennom lovverket, tariffavtalene og den individuelle arbeidsavtale.

7 vurderingskriterier for styringsrettens grenser

 1. Stillingsbetegnelse
 2. Omstendigheter rundt ansettelsen
 3. Sedvane i bransje
 4. Praksis i det aktuelle arbeidsforhold og
 5. hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen (Nøkk-dommen)
 6. Alminnelig saklighetsnorm. Utøvelse av styringsretten stiller visse krav til:
  • a. saksbehandlingen
  • b. det må foreligge et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen
  • c. som ikke må være vilkårlig eller
  • d. basert på utenforliggende hensyn (Kårstø-dommen)
 7. Avtalebestemmelser som ikke særpreger, definerer eller fremstår som vesentlige for arbeidsforholdet kan i kraft av styringsretten endres.

Vurderingskriteriene 1) til 6) er hentet fra høyesterettsdommene: 24.10.2000, Nøkk-dommen og 21.03.2001, Kårstø-dommen. Pkt. 7) er hentet fra HR 2016-11-09 

Var dette nyttig?