Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Arbeidsmetodikk for tillitsvalgte

Hvordan møter du medlemmer, ikke-medlemmer, ledelse og andre tillitsvalgte på best mulig måte?

Møte med medlemmer

De fleste tillitsvalgte opplever å få et medlem som kommer til dem for å be om veiledning i en sak de står oppe i. Dette er en viktig, men kan også være en vanskelig, del av vervet ditt. Det er særlig fire tips vi vil gi på veien før en slik samtale.

Du bør:

  • Lytte til medlemmet og anerkjenne medlemmets opplevelser (men ikke nødvendigvis gi medlemmet rett – en sak har jo ofte flere sider)
  • Stille spørsmål for å få best mulig oversikt over medlemmets situasjon
  • Få avklart hva medlemmet selv kan gjøre med situasjonen
  • Skaffe et tydelig mandat dersom medlemmet trenger din hjelp videre

Informasjon og kommunikasjon med medlemmer

Medlemmene lurer på hva det er å være tillitsvalgt og hvilke saker du jobber med. Fortell gjerne om kurs du har deltatt på, hvilke møteplasser du/dere har med ledelsen eller når du og de andre tillitsvalgte skal forhandle lokale tariffavtaler eller være i lønnsdrøftelser. Informer i god tid hvis dere arrangerer medlemsmøter eller åpne møter med ulike fagtema.

Det kan være vanskelig å vite hva man kan informere om, og hva man ikke kan informere om når det gjelder innholdet i samarbeidet med ledelsen. Søk råd hos andre tillitsvalgte eller sekretariatet hvis du er i tvil.

Se flere tips om verving, synliggjøring og hvordan du kommuniserer best med medlemmene dine.

Møte med ikke-medlemmer

Finansforbundet er størst i vår bransje, og det betyr at vi har mest innflytelse.

Som tillitsvalgt er det viktig at du snakker på vegne av et flertall. Da får du større gjennomslagskraft siden ledelsen må ta hensyn til det du sier. Ditt hovedfokus som tillitsvalgt er å opprettholde forhandlingsstyrken og med det kunne påvirke ansattes arbeidsforhold.

Det er derfor viktig at du alltid har fokus på å snakke med ansatte om det å være medlem av Finansforbundet.

Du må også oppmuntre medlemmene til å snakke med kollegaer som ikke er medlem. Og ikke minst; øve deg på gode verveargumenter som også medlemmer benytte seg av.

Forslag til svar på typiske utsagn

Noe spesielt du tenker på? Visste du at de beste beslutningen tas med oss tilstede? Og vi blir hørt fordi vi er mange!

Arbeidsgiveren din er jo organisert. Diskusjoner og samarbeid mellom ledelse og fagforening gir erfaringsmessig gode resultater.

Øverste ledelse ønsker dessuten at de ansatte organiserer seg.

Så bra, det vil ikke vi heller. Vi har samme mål som ledelsen, at bedriften vi jobber i skal levere gode resultater til fordel for de ansatte og eierne.

Når vi er mange medlemmer bidrar det til å påvirke det som er viktig i ditt arbeidsforhold. Da kan vi ha reelle forhandlinger med ledelsen når ansattes rettigheter og goder skal avtales.

Møte med ledelsen

Her følger noen av arenaene dere skal inn på som tillitsvalgte:

  • Samarbeidsmøter/kontaktmøter etter avtaleverkets bestemmelser
  • Ansettelsesprosesser etter avtaleverkets bestemmelser
  • I drøftinger ved omstillinger/nedbemanningsprosesser/innføring av nye IT-systemer eller lignende
  • I lønnsdrøftelser
  • I forhandlinger av lokal tariffavtale

Finansforbundet arrangerer kurs som skal gi kunnskap om rollen du har i de ulike fora.

Det viktigste av alt er å avklare for deg selv og dine tillitsvalgte hvordan dere ønsker å bidra til beste for medlemmene og bedriften, og styre etter dette i møtet med ledelsen.

Videre må du være godt forberedt på sakene som legges fram. I mange tilfeller ønsker ledelsen raske prosesser. Det er viktig at du som tillitsvalgt ber om tilstrekkelig tid til å sette deg inn i ting, slik at du kan være en god sparringspartner.

Som tillitsvalgt kan du ikke legitimere beslutninger fra ledelsen som du ikke har mottatt tilstrekkelig informasjon om.

Møte med de andre tillitsvalgte

Du er ikke alene som tillitsvalgt. Du har mest sannsynlig andre tillitsvalgte rundt deg, og du har alltid sekretariatet som støttespiller. I samarbeidet med de andre tillitsvalgte er det viktig å ha mål for arbeidet, og en viss struktur. Nedenfor følger noen hjelpemidler.

Var dette nyttig?