Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Forhandlinger

Som tillitsvalgt er du i jevnlige drøftinger eller forhandlinger med ledelsen om saker som er av stor betydning for medlemmene dine.

For å lykkes godt i disse prosessene, er det viktig å være godt forberedt og ha kjennskap til de viktigste elementene i forhandlingsteori.

  • Forhandling: Skjer mellom to likeverdige parter – arbeidsgiver representert ved ledelsen og arbeidstaker – representert ved de tillitsvalgte. Det må være enighet mellom partene for å komme frem til et gjeldende resultat.
  • Drøfting: Strukturert og pliktige samtaler mellom – arbeidsgiver representert ved ledelsen og arbeidstaker – representert ved de tillitsvalgte. Her skal tillitsvalgte få nødvendig tid og dokumentasjon slik at de har mulighet til å gi gode og begrunnede meninger og innspill. Arbeidsgiver har siste ordet.

Læringsspill i forhandlinger

Test kunnskapene dine i Kompetanseportalen:

Visste du at vedtektene beskriver hva du som tillitsvalgt skal gjøre i forhandling?

§ 46 Lokale tariffavtaleforhandlinger:

  1. Med lokale avtaler menes tariffavtaler utledet av og med hjemmel i sentrale avtaler og er inngått mellom tillitsvalgte og den enkelte bedrift/konsern.
  2. Til å representere medlemmene ved lokale forhandlinger kan tillitsvalgte oppnevne et forhandlingsutvalg. Utvalget holder kontakt med eventuelle øvrige tillitsvalgte i bedriften.
  3. Forbundets sekretariat skal holdes orientert ved lokale tariffavtale- forhandlinger. Sekretariatet skal ha kopi av inngåtte tariffavtaler.

Last ned maldokumenter (PDF):

Var dette nyttig?