Lønn og lokal lønnsvekst

Som tillitsvalgt gjør du en svært viktig jobb for å påvirke lønnsdannelsen lokalt.

Som tillitsvalgt kan du oppleve at du har behov for å regne på lønn og lønnsvekst lokalt. For å bistå har vi laget et spesialsydd Excel-ark og en veiledende video.

Lokal lønnsvekst

Filmen gjør det mulig for deg å bruke Excel-arket til å skaffe deg oversikt over lokal lønnsvekst og lønnsforhold.

Lønnsvekst foregår ulikt i de ulike tariffområdene, og dette Excel-arket er hensiktsmessig å bruke særlig når du skal beregne overheng og glidning.

Last ned Excelark

Lønn

Arbeidslivet stiller stadig økende krav til arbeidstakernes tilgjengelighet, fleksibilitet og omstillingsevne.

Lønn er godtgjørelsen du og dine medlemmer mottar for å arbeide i bedriften. Lønnen fastsettes ulikt innenfor Finans Norge, Virke- og Spekterområdet.

Last ned fagdokument for ditt tariffområde

Slik foregår sentrale lønnsforhandlinger – Finans Norge

Fra det politiske programmet 2019 – 2022:

Finansforbundet skal ha:

  • Innflytelse på all lønnsdannelse
  • Arbeide for fast medlemmene oppnår økt kjøpekraft over tid
  • Jobbe for likelønn

Tilgjengelighet, fleksibilitet og omstillingsevne er tre avgjørende kvaliteter som kjennetegner arbeidstakere i bedrifter som lykkes i de omskiftende tider vi nå er inne i. Norsk finansnæring har medarbeidere som innehar disse kvalitetene, og næringen lykkes. Det er et godt utgangspunkt når vi skal snakke om lønn.

Filmer om lønn

Lønn på 75 sekunder
Lønnsarbeid

Var dette nyttig?