Hei, jeg heter Chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?

Lønn og lokal lønnsvekst

Som tillitsvalgt gjør du en svært viktig jobb for å påvirke lønnsdannelsen lokalt.

Som tillitsvalgt kan du oppleve at du har behov for å regne på lønn og lønnsvekst lokalt. For å bistå har vi laget et spesialsydd Excel-ark og en veiledende video.

Lokal lønnsvekst

Filmen gjør det mulig for deg å bruke Excel-arket til å skaffe deg oversikt over lokal lønnsvekst og lønnsforhold.

Lønnsvekst foregår ulikt i de ulike tariffområdene, og dette Excel-arket er hensiktsmessig å bruke særlig når du skal beregne overheng og glidning.

Last ned Excelark

Veileder for lokale lønnsdrøftelser for tillitsvalgte

Lokalt oppgjør:

I det sentrale oppgjøret landet partene på et anslag for den samlede årslønnsveksten i finans på 2,7 %.

For at rammen skal være et realistisk anslag, må vi ta inn over oss at det er en del variasjon i bedriftenes inntjening og lønnsomhet.

Derfor er det viktig at dere i de lokale lønnsdrøftelser vektlegger bedriftens lønnsomhet og inntjening. Noen bedrifter vil ha mer rom for lokal lønnsvekst enn den sentralt forhandlete rammen legger opp til, mens andre vil ha mindre: Hvilken lønnsvekst har bedriften budsjettert med? Hva har endret seg siden, hvilke hensyn bør tas når den lokale pottens størrelse drøftes?

Dersom dere bruker elementene årslønnsvekst og overheng, benytt det oppdaterte regnearket for lokal lønnsvekst (se over):

 • Hvor mye overheng tar dere med inn i oppgjøret fra fjorårets lønnsvekst?
 • Virkningen av det generelle tillegget er allerede lagt inn, mer om det lenger nede.
 • Hva ble gitt av individuelle lønnstillegg allerede i år?

Mer om det sentrale oppgjøret:

 • Vi landet på et sentralt tillegg på årslønnen på 1,7 % per 1. mai, minimum kr 7 700
 • Virkningen i rammen av det generelle tillegget er på 1,1 %; dette er årslønnsvirkning av tillegget for kalenderåret 2021
 • Totalrammen for lønnsveksten i finans er anslått til 2,7 % for 2021
 • Overheng er beregnet til 0,8 %
 • Forventet glidning ligger rundt 0,8 %

Lønn

Arbeidslivet stiller stadig økende krav til arbeidstakernes tilgjengelighet, fleksibilitet og omstillingsevne.

Lønn er godtgjørelsen du og dine medlemmer mottar for å arbeide i bedriften. Lønnen fastsettes ulikt innenfor Finans Norge, Virke- og Spekterområdet.

Last ned fagdokument for ditt tariffområde

Fra det politiske programmet 2019 – 2022:

Finansforbundet skal ha:

 • Innflytelse på all lønnsdannelse
 • Arbeide for fast medlemmene oppnår økt kjøpekraft over tid
 • Jobbe for likelønn

Tilgjengelighet, fleksibilitet og omstillingsevne er tre avgjørende kvaliteter som kjennetegner arbeidstakere i bedrifter som lykkes i de omskiftende tider vi nå er inne i. Norsk finansnæring har medarbeidere som innehar disse kvalitetene, og næringen lykkes. Det er et godt utgangspunkt når vi skal snakke om lønn.

Filmer om lønn

Slik foregår lønnsoppgjøret i finans (2021)
Lønn på 75 sekunder
Lønnsarbeid

Var dette nyttig?