Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Opplæringsansvarlig

Her finner du fagressurser som kan brukes i opplæringen av tillitsvalgte i din bedrift.

Som hovedtillitsvalgt har du ansvar for at dine tillitsvalgte har den kompetansen de trenger i vervet sitt.

Ansvaret kan delegeres til en opplæringsansvarlig. Den opplæringsansvarlige vil da ha delegert ansvar for å bidra med løpende utvikling av kunnskap for deres tillitsvalgte på områder som er spesielt relevante i deres bedrifter.

Din oppgave som hovedtillitsvalgt

Din rolle som opplæringsansvarlig

Var dette nyttig?