Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Nettverk for opplæringsansvarlige

Som hovedtillitsvalgt har du ansvar for at dine tillitsvalgte har den kompetansen de trenger i vervet sitt.

Ansvaret kan delegeres til en opplæringsansvarlig. Den opplæringsansvarlige har da et delegert ansvar for at tillitsvalgte får jevnlig kompetanseutvikling på områder som er spesielt relevante i bedriften.

Dine oppgaver som opplæringsansvarlig

  • Legge til rette for at tillitsvalgte har den kompetanse de trenger i din bedrift
  • Grunnopplæring 2, bedriftsintern opplæring
  • Sikre jevnlig kompetanseutvikling for tillitsvalgte i bedriften, gjennom opplæring internt i bedriften og/eller gjennom Finansforbundets tillitvalgtopplæring.

Nettverk for opplæringsansvarlige

I Finansforbundet har vi et aktivt nettverk av og for opplæringsansvarlige som består av tre deler: digitale treff , nettverkssamling og en digital arena.

Digitale treff: To til tre ganger hvert halvår treffes vi på Teams hvor vi har stort fokus på å dele erfaringer fra rollen. Tema er det som spilles inn av deltakerne i nettverket, eller tidsaktuelle tema. Møtene er på 75 minutter.

Nettverkssamling: Å møtes er verdifullt. To ganger hvert år legger vi til rette for nettverkssamling med oppmøte, lunsj til lunsj. Når vi møtes er fokuset på sosial læring gjennom faglig utvikling, erfaringsdeling og nettverksbygging.

Digital arena på Tema: Denne er alltid tilgjengelig for å dele idéer, faglig innhold eller be om innspill. Hvis du er hovedtillitvalgt eller opplæringsansvarlig, bli med i Teamskanalen via kompetanse@finansforbundet.no

Var dette nyttig?