Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Seksuell trakassering

Hva gjør du dersom du som tillitsvalgt får informasjon om seksuell trakassering eller blir vitne til det selv?

Etter MeToo-kampanjen har det blitt økt fokus på seksuell trakassering på arbeidsplassen. Vi gir deg noen tips.

Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering er all form for uønsket seksuell oppmerksomhet som er ment, eller oppleves som krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Seksuell trakassering kan omfatte alt fra blikk, berøring og kommentarer, til voldtekt og voldtektsforsøk.

Både spørsmål, ryktespredning om en persons seksuelle aktivitet og gjentatte seksuelle spøker kan falle inn under definisjonen.

Å sende bilder eller videoer med seksuelt innhold via brev, telefon eller internett kan også være seksuell trakassering. Det er ikke et krav at handlingene er motivert av seksuelt begjær.

Oppmerksomheten må være uønsket: Det er den som utsettes for den seksuelle oppmerksomheten som avgjør om den er uønsket. Handlingspersonen bør gjøres oppmerksom på at oppmerksomheten er uønsket, men dette er ikke et absolutt krav.

Oppmerksomheten må enten være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom: Det er nok at ett av vilkårene er oppfylt. Det er altså tilstrekkelig at oppmerksomheten er plagsom.

Hva som skal til for at opptreden er å regne som plagsom i lovens forstand, beror på en totalvurdering. Av betydning er handlingens karakter, hvordan handlingen oppleves, tid og sted og relasjonen mellom de involverte.

Hva kan du gjøre?

Som tillitsvalgt kan du sette temaet seksuell trakassering på agendaen på din arbeidsplass selv uten at det har vært noen hendelser. Da bidrar du til å sikre at bedriften har gode rutiner for slike saker og at de arbeider for å unngå seksuell trakassering.

Dersom trakasseringen har skjedd har du som tillitsvalgt et særskilt ansvar for å reagere hvis du får varsel om seksuell trakassering eller du blir vitne til det.

Det viktigste for deg er å kjenne til bedriftens varslingsrutiner slik at du kan orientere medlemmet ditt om rutinene dersom de ønsker å ta saken videre selv, men også for at du skal være sikker på at du følger rutinene dersom du selv må ta saken videre.

Et medlem kan be deg om støtte gjennom en varslingsprosess for eksempel ved at du deltar i møter sammen med dem eller er med i forberedelsen av et møte om saken.

Du kan også, dersom det er ønskelig eller nødvendig, be sekretariatet om bistand i saken.

Tillitsvalgte skal bidra til ryddige prosesser som ivaretar både den som er utsatt for trakassering og den som blir anklaget for trakassering. Husk – ditt medlem kan tilhøre begge kategorier.

Var dette nyttig?