Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Samarbeidspartnere

Rådgiver region

Rådgiver region er en faglig og administrativ ressurs for styreleder og styret som helhet.

De skal bl.a.:

  • Bidra til at forbundsstyrets mål og prioriteringer legges til grunn i planlegging og gjennomføring av aktiviteter.
  • Bidra til at forbundsstyrets hensikt med regionene oppfylles.
  • Ha en rolle i forhold til planlegging og oppfølging av budsjett/økonomi i regionen.
  • Ved behov forberede styremøter i samarbeid med styreleder.

Styrelederne i regionene bør planlegge langsiktig slik at involveringen av rådgiver region blir rasjonell.

Dette gjøres for eksempel ved at rådgiver region er til stede på styremøter, regionale møter, tillitsvalgtkonferanser o.a. skal ses i sammenheng med rådgiver region sine eventuelle oppgaver som faglig ressurs, veileder/rådgiver, og i sammenheng med at rådgiver region også tilføres andre oppgaver ad hoc som en del av sekretariatets bemanning.

Styrene bør ha et styreseminar der de lager planer for regionene. Samtidig bør det gjennomføres en planprosess som tydeliggjør hvilke ressurser en region har behov for i kommende periode, med angivelse av ansvarlig styremedlem, oppgavens art og omfang samt tidsfrister. På grunnlag av slike planer samordner rådgiver region planene, og gir rask tilbakemelding om mulige problemområder sammen med løsningsforslag.

Sekretariatet

Kontakt og kommunikasjon mellom regionstyret og sekretariatet er viktig. Sekretariatet er Finansforbundets utøvende organ og iverksetter vedtakene fra forbundsstyret og landsmøtet. Herfra gis råd og veiledning til medlemmer, tillitsvalgte og til de ulike regioner.

Forbundsstyret

Våre regioner utgjør sammen med bedrift de sentrale organisasjonsledd, og det er viktig med god samhandling mellom styrene og forbundsstyret. Inviter gjerne forbundsstyremedlemmer til regionens møter.

Var dette nyttig?