Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Stipend i region

Finansforbundet er opptatt av både medlemmers og tillitsvalgtes kompetanse.

Det er noen regioner som har fond der medlemmene kan søke midler. Stipendordningene har ulike kriterier/vedtekter for hvilke studier/kompetansehevende tiltak medlemmene kan søke på, og det er viktig at alle styremedlemmer er kjent med disse, slik at de kan være gode ambassadører for ordningene.

Tillitsvalgte i de ulike regioner bør også være opptatt av egen kompetanseheving. Dere kan søke det sentrale stipendfondet på 3 millioner. Her er det løpende opptak gjennom året.

Dere kan også søke det sentrale stipendfondet på 250 000 kroner kun for tillitsvalgte (også med løpende opptak gjennom året).

Var dette nyttig?