Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Stipend i region

Finansforbundet er opptatt av både medlemmers og tillitsvalgtes kompetanse.

Det er noen regioner som har fond der medlemmene kan søke midler. Stipendordningene har ulike kriterier/vedtekter for hvilke studier/kompetansehevende tiltak medlemmene kan søke på, og det er viktig at alle styremedlemmer er kjent med disse, slik at de kan være gode ambassadører for ordningene.

Tillitsvalgte i de ulike regioner bør også være opptatt av egen kompetanseheving. Dere kan søke stipend med løpende opptak gjennom året.

Var dette nyttig?