Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Tillitsvalgtkonferanser

En viktig del av oppgavene i en region, er å arrangere tillitsvalgtkonferanser hvert halvår. Her er regionstyret vertskap og arrangør.

Konferansene arrangeres i uke 10 eller 11 på våren, og i uke 42 eller 43 på høsten.

Konferansene går over to dager med mellom 5 og 6 timers faglig innhold hver av dagene. I forkant av konferansene mottar de ulike regioner en liste med forslag til fagtema fra sekretariatet som styret velger i. Her velger styrene de temaene de mener er mest relevante for sin region. Eksempler på fagtema kan være Likestilling og likelønn, tariffavtaler, grønn finans, kompetanse, omstilling/nedbemanning med videre. Det er mulig å gi innspill til tema dere ønsker fokus på..

I tillegg til fagtemaene avdelingene mottar fra sekretariatet, setter styret sammen et godt program de mener er relevant og interessant for deltakerne. Mange sender ut e-post til tillitsvalgte i sin region og ber om innspill til aktuelle tema.

Tillitsvalgtkonferansene er en plass for læring og kompetanseheving. Samtidig er det en plass der tillitsvalgte møtes og kan bygge nettverk. Det er også en plass der regionen kan reklamere for arbeidet i styret og dermed motivere tillitsvalgte til å ønske verv i regionen.

Sjekkliste tillitsvalgtkonferanser  

1. Planlegging av konferansen

 • Bli enige om hva som er mål og hensikt med konferansen
 • Sjekk økonomiske rammebetingelser for tillitsvalgtkonferanser
 • Tillitsvalgtkonferansene bør fortrinnsvis legges sentralt i forhold til offentlig kommunikasjon av hensyn til transport tur/retur konferansestedet
 • Plenumssal må ha dagslys og god ventilasjon samt ha tilgang til projektor, flippover og lydanlegg. Lokalet må ha kapasitet til at deltakerne kan sitte på runde bord.

2. Tid og sted

 • Foreta plassreservasjon på konferansestedet så tidlig som mulig
 • Avtale med konferansestedet gjøres av rådgiver region
 • Få oversikt over hvor mange som skal delta
 • Få oversikt over økonomiske rammebetingelser
 • Planlegg hvordan dere vil informere/markedsføre konferansen – før og etter
 • Det er styre som er ansvarlig for fastsettelse av program, sted, tidspunkt, hva som skal skje av aktiviteter og fremdriften av konferansen.
 • Det er utarbeidet detaljerte sjekklister for konferansene som ligger tilgjengelig på AdminControl.

3. Gjennomføringen

 • Program og innkalling med informasjon om transport, billettbestillinger og lignende samt registrering av påmeldinger og tilbakemelding til styre utføres av rådgiver region.
 • Styret er ansvarlig for all oppfølging av tillitsvalgtkonferansene, herunder resultater fra gruppe- og plenumsdebatter osv.

Var dette nyttig?