Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Utdanningstilbud for topptillitsvalgte i YS

Finansforbundet, Delta, Parat og Negotia har sammen utviklet et eget studium for tillitsvalgte i samarbeid med Høyskolen Kristiania.

Utdanningsprogrammet har plass til 20 studenter. Utdanningen gir 15 studiepoeng etter innlevert eksamen.

2023/2024: Årets kull fra Finansforbundet, fra venstre: Tore Müller Andersen (DNB Vest), Stig Standal Taule (Sparebank Vest), Sine-Mari Sæveraas (DNB Trøndelag), Erica Winther-Sørensen (IF Vest) og Karsten Aas-Bruun (Eika Innlandet).

Målgruppe

Programmets målgruppe er konserntillitsvalgte og/eller hovedtillitsvalgte (eller tilsvarende) som primært utfører vervet sitt opp mot virksomhetens ledelse og styre. Det er også aktuelt for andre tillitsvalgte der vervet anses å være en omfattende oppgave.

Aktuelle kandidater

 • Har gjennomgått grunnopplæring for tillitsvalgte i sin organisasjon
 • Bør ha deltatt på organisasjonens landsmøte eller tilvarende
 • Er villig til å delta i aktuelle fora eller prosjektgrupper mv. for å videreutvikle egen organisasjon
 • Forplikter seg til å formidle kunnskap og resultater fra programmet

Målsetting for utdanningen

Utdanningen skal bidra til å gjøre de tillitsvalgte bedre i stand til å utøve vervet de innehar eller i et fremtidig verv. Dette innebærer blant annet å ha søkelys på den tillitsvalgte som leder og rollemodell og som aktiv bidragsyter til det organiserte arbeidslivet. Studiet tar utgangspunkt i den tillitsvalgtes egen praksis og erfaringer i rollen. Utdanningen skal også bidra til å etablere nettverk og relasjoner mellom forbundene.

Faglig innhold og læringsprosess

Modellen under viser hvordan studiet er bygget opp innholdsmessig og tematisk, fordelt på fem obligatoriske samlinger. I tillegg kommer selvstudier, obligatoriske innleveringer, skriftlig eksamen og muntlig presentasjon.

Rammer for utdanningen

 • 3 obligatoriske fysiske samlinger på til sammen 8 dager og 2 obligatoriske digitale forelesninger imellom første og andre samling.
 • Faglig veileder fra Høyskolen Kristiania
 • Veileder fra eget forbund
 • Lesing av fagstoff/pensum.
 • Oppgaver, samarbeid med andre studenter fra eget og andre forbund, og innleveringer mellom samlingene 
 • Skriftlig individuell refleksjon
 • Obligatoriske innleveringsoppgaver
 • Skriftlig eksamen
 • Muntlig presentasjon av eksamensoppgaven for forbundene
 • Deltakelse i digitalt Alumni

Skriftlige arbeider og eksamen

I løpet av utdanningen leverer studentene inn 3 selvstendige arbeid som vurderes til bestått/ikke bestått. I tillegg gjennomføres en avsluttende individuell eksamen. Til sammen gir dette 15 studiepoeng.

Deltakelse på samlingene

Erfaringsdeling er en viktig del av studiet, derfor forventes det at deltakerne ønsker bygge nettverk på tvers og dele fra egen praksis. Deltakelse på samlinger er obligatorisk for å få godkjent studiet.

Praktisk informasjon

Alle fysiske samlinger vil være på Lily Country Club på Kløfta. Kort vei fra Oslo og Gardermoen. Egen shuttlebuss fra Kløfta stasjon og flyplassen.

Samlinger:

 1. samling: 29.-31.august 2023 (Lily Country Club)
 2. samling: 26. september 2023 (Teams 3t.)
 3. samling: 7. november 2023 (Teams 3.t)
 4. samling: 8.-9.januar 2024 (Lily Country Club)
 5. samling: 9.-11.april 2024 (Lily Country Club)

Les mer om studiet på nettsidene til kristiania.no

Hva sier studentene?

Det er så langt bare 20 heldige tillitsvalgte som har gjennomført dette topptillitsvalgtstudiet.

Den kompetansen jeg har fått gjennom studiet har gitt meg nye innfallsvinkler, mer «ro og selvsikkerhet» i rollen. Jeg har lært mer om den norske modellen og hvilken betydning den har hatt for det trygge samfunnet vi har. Vi må som tillitsvalgte fortsette å jobbe for at det fortsetter slik også i fremtiden.

Karolina Lindquist, konsernhovedtillitsvalgt i Sparebank 1 Gruppen/Sparebank 1 Forsikring

Spørsmål?

Send e-post til topptillitsvalgt@finansforbundet.no eller ta kontakt med Mariann.

Kontaktperson

Leder Kompetanse og Fordel

Mariann Christensen

Leder Kompetanse og Fordel

Var dette nyttig?