Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Valgkomitéarbeid

Rett tillitsvalgt på rett sted til rett tid gir innflytelse og påvirkningskraft.

At valgkomitéarbeid er et viktig arbeid er mer enn en klisje. Hvem som blir tillitsvalgt er med på å påvirke hvordan det jobbes, hvilken kompetanse man har tilgang til og relasjonene som bygges.

Valgkomiteen må arbeide med å rekruttere kandidater gjennom hele sin virkeperiode.

Det er mange måter å nå kandidatene på – gjennom en prat i kaffekroken eller på et medlemsmøte, eller ved å sende ut en e-post til alle medlemmene.

Flere undersøkelse viser at den viktigste årsaken til at medlemmer ikke blir tillitsvalgte, er at de ikke har blitt spurt – derfor – SPØR!

Vi har spurt noen tillitsvalgte om hvorfor de er tillitsvalgte- se her:

Vi har også laget et forslag til tekst som du kan bruke:

Vi skal velge nye tillitsvalgte. Er du den rette?

 • Den rette til å diskutere både endringer og veivalg?
 • Den rette til å representere kollegene dine overfor ledelsen?
 • Ønsker du innflytelse til å være med og påvirke din og andres arbeidshverdag?
 • Har du lyst å delta i beslutningsprosessene som angår kollegene dine i ….?
 • Er du klar til å møte nye utfordringer? –og til å få ny kompetanse?

Du blir godt i varetatt og får grundig og god opplæring. Les mer om alle mulighetene du får som tillitsvalgt på finansforbundet.no, eller ta kontakt med en av dagens tillitsvalgte (kontaktdata) eller valgkomiteen (kontaktdata).

Meld deg selv som kandidat, eller foreslå noen til <NAVN> innen <DATO>

Huskeliste i valgkomitéarbeid

 • Bli kjent med kandidatene
 • Tenk helhet, samspill og kompetanse
 • Gjør deg godt kjent med formelle krav
 • Etabler tett dialog med eksisterende og potensielle kandidater
 • Start i god tid
 • Fordel arbeidsoppgavene i komiteen
 • Gjennomfør valget i samarbeid med HTV
 • HTV registrerer nyvalgte tillitsvalgte på “Min side” så snart som mulig etter valget

Last ned fagdokument (PDF):

Var dette nyttig?