Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Videreutdanning for hovedtillitsvalgte

Søk plass på de to første fagemnene som gjennomføres i 2024.

Ledige plasser: Vi åpner nå opp for alle tillitsvalgte og medlemmer, søknadsfrist 18. januar 2024.

Finansforbundets videreutdanningstilbud for hovedtillitsvalgte er rettet mot deg som ønsker å øke din kompetanse innen relevante fagemner gjennom Høyskolen Kristiania. Studiet er digitalt og består av fire fagemner. Nå kan du søke plass på de to første fagemnene som gjennomføres i 2024. Du kan søke plass på et eller begge.

Mariann Christensen, leder Kompetanse og Fordel i Finansforbundet.

Søk plass:

Send en kortfattet søknad der du sier litt om din motivasjon og hvilke fagemner (se under) du søker plass til, samt en kort tillitsvalgts-CV til mch@finansforbundet.no

Søknadsfrist – frem til oppstart 19.januar.

Vi har totalt 15 plasser. Vi gjør oppmerksom på at dersom du skulle få en av disse gratis studieplassene, så forplikter du deg til å gjennomføre studiet og eksamen. Ved spesielle omstendigheter og etter søknad kan man få eksamen utsatt til et senere semester.

2024:

  • Fagemne 1: Forhandling og påvirkning 7,5 studiepoeng. Oppstart januar 2024. Eksamen mai/juni. Søknadsfrist 8. januar.
  • Fagemne 2: Kollektiv arbeidsrett 7,5 studiepoeng. Oppstart august 2024. Eksamen november/desember. Søknadsfrist 6.juni.

2025:

  • Fagemne 3: Organisasjon og ledelse 7,5 studiepoeng. Oppstart januar 2025. Eksamen mai/juni. Åpnes for søknad høsten 2024.
  • Fagemne 4: Verdiskapning gjennom den norske modellen 7,5 studiepoeng. Oppstart august 2025. Eksamen november/desember. Åpnes for søknad høsten 2024.

Alle fagemnene starter med en fysisk samling med fagansvarlig/foreleser fra Høyskolen Kristiania i Finansforbundets lokaler i Oslo, Dronning Eufemiasgate 16. I løpet av semesteret vil det gjennomføres to digitale samlinger med fagansvarlig, og dere vil samarbeide i digitale studiegrupper.

Studiet er gratis for deg som tillitsvalgt inkl. fagbøker og pensum.

Alle emnene i dette studiet er allerede godkjent inn i ulike studieprogram og kan bygges på med flere emner for å evt. fullføre en grad.

Har du spørsmål?

Send en epost til kompetanse@finansforbundet.no for mer informasjon om studiet, søknadsprosess eller andre spørsmål.

Var dette nyttig?