Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Curriculum Vitae

CV står for Curriculum Vitae og betyr livsløp eller livets løp. Den skal altså vise leseren hva du har gjort hittil i livet.

Det finnes mange maler på hvordan en CV skal se ut. Den mest vanlige måten å sette opp en CV på er omvendt kronologisk.

Kronologisk CV

I en CV beregnet for jobb i finansbransjen bør du ha med følgende hovedpunkter:

Personalia
Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, fødselsdato og sivilstand

Nøkkelkompetanse
Dette punktet skal oppsummere det du mener du er virkelig god i, har lang erfaring med og behersker spesielt godt. Kompetansen bør henge tett sammen med de kvalifikasjonene som er etterspurt i stillingsannonsen.

Mange velger også å skrive noe om fremtredende egenskaper. Dette kan være et fint punkt å ha med, slik at leseren får et kort inntrykk av deg som person – ikke bare hva du har gjort, men litt om hvem du er.

Her er det viktig at du ikke skriver ”floskler” som du tror leseren vil se. Du må ”eie” egenskapene dine. Husk å skille mellom kompetanse og egenskaper.

Utdannelse, kronologisk med den siste utdannelsen først
Her skriver du hvor du har studert/gått på skole, når det var og evt. hvilken tittel eller grad du oppnådde.

Arbeidserfaring
Her skriver du også omvendt kronologisk med siste arbeidserfaring først. Overskriften bør inkludere arbeidsgiver og stillingstittel du hadde der. Noen velger også å ha en slags ingress hvor bedriften du har jobbet i blir kort beskrevet, for eksempel omsetning, antall ansatte og type virksomhet.

Vi anbefaler at du lager en liten beskrivelse under hver arbeidsplass som kort sier hvilke oppgaver du hadde. Det er viktig at denne beskrivelsen ikke er for lang. Den må likevel være beskrivende for hva du har gjort.

Kurs og tillitsverv
Dersom du har gått kurs som du mener er relevante for jobben, fører du dem opp her.

Språk
Her fører du opp hvilke språk du behersker og hvor godt du behersker dem. Både muntlig og skriftlig.

Datakunnskaper
I en del jobber er det en stor fordel å kunne – eller å ha vært borti – ulike dataprogrammer. Office-pakken forventer de fleste arbeidsgivere at du kan. Dersom du tror det er relevant, kan du allikevel sette opp Excel eller Word  og beskrive hvor godt du behersker disse.

Spesialprogrammer innen for eksempel bank, forsikring, finans eller regnskap kan også med fordel nevnes her.

Referanser
Det er viktig at du har forberedt relevante referansepersoner for den aktuelle stillingen på at de kan bli oppringt av en potensiell arbeidsgiver for deg.

Det er derfor viktig at disse referansene – før de blir kontaktet av en mulig arbeidsgiver – vet nøyaktig hvilken stilling du har søkt. Send gjerne kopi av stillingsannonsen til dem.

I CV’en skriver du at ”Referanser kan oppgis på forespørsel”. På den måten har du kontroll med når og hvilke referanser som en mulig arbeidsgiver vil snakke med. Da får du også mulighet til å forberede referansene på hvilken stilling du har søkt.

Husk:

  • unngå skrivefeil
  • pass på at CV’en er gjennomført med samme skrifttype i hele teksten
  • CV’en skal være lettlest og behagelig å lese
  • ikke la det være hull i CV’en. Dersom ett år ikke er nevnt, vil leseren lure på hva du gjorde da, og kan la være å kalle deg inn til intervju.

Funksjonsdelt CV

En annen måte å beskrive tidligere arbeidserfaring på, er en såkalt funksjonsdelt CV. Denne er nok mest benyttet for lederstillinger, men kan godt benyttes dersom det er spesiell kompetanse som etterspørres – og som du besitter.

I slike CV’er er det en ”statisk” del som inneholder all faktainformasjon om deg, som personalia, utdannelse, kurs osv. Men, i stedet for å skrive kronologisk etter årstallene hvor du har jobbet, bygges CV’en opp rundt spesiell erfaring du har.

Eksempelvis kan ”ledererfaring” være et stikkord i en stillingsannonse. Dersom du har lang erfaring fra lederstillinger på flere arbeidsplasser, kan ”Ledererfaring” være en overskrift på CV’en.

Under denne overskriften beskriver du hva slags ledererfaring du har – uavhengig av hvor du har tilegnet deg denne.

Bilde på CV’en?

Her strides de lærde. Det viktigste når det gjelder å velge å ha med bilde eller ikke, er å stille deg spørsmålet om hvorfor det skal være med.

Hva vil du oppnå med det? Er det relevant for mottaker av CV’en å vurdere deg ut fra bildet?

Dersom du velger å ha med bilde, er det så klart viktig at bildet er forholdsvis nytt, at det er god kvalitet, og tatt med det formål å ha det i en CV. Et halvdårlig bilde av deg ved hytteveggen er i hvert fall ingen god ide.

Dersom du er usikker på om du skal ha med bilde eller ikke, kan du rett og slett ta en telefon til kontaktpersonen for stillingen og spørre hva han eller hun ønsker.

Husk at navnet ditt sannsynligvis blir googlet, og at Facebook og LinkedIn-profilen din blir kikket på.

Var dette nyttig?