Dette er YS Pensjon

I Finansforbundet ønsker vi å gi medlemmene de beste fordelene og betingelsene. Derfor har vi gått sammen med flere andre forbund om å tilby YS Pensjon til medlemmer med egen pensjonskonto. I samarbeid med Nordea Liv gir vi lave kostnader og et godt forvaltningstilbud som kan sikre deg som medlem flere tusen kroner ekstra som pensjonist.

Nyhetene som gir deg mer i pensjon:

  • 1. januar ble Egen pensjonskonto lansert for de som har innskuddspensjon – dette gir deg mer kontroll og valgfrihet rundt pensjonen din.
  • 1. februar ble YS pensjon lansert – en medlemsfordel som kan gi deg mer i pensjon
  • Fra 1. mai er alle pensjonsavtalene som flyttes til YS Pensjon aktive – da overtar Nordea Liv forvaltningen til betingelsene fra medlemsfordelen YS Pensjon
  • I mai ble YS Boost lansert – en mobilløsning som gir deg full oversikt over pensjonen din når du flytter pensjonskontoen til YS Pensjon. I tillegg kan du selv gjøre endringer for å påvirke pensjonen din.
  • Senere i år vil det bli åpnet for at også de som ikke har innskuddspensjon hos nåværende arbeidsgiver kan flytte pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold over til YS Pensjon
  • Medlemmer som allerede har begynt å ta ut pensjon eller planlegger å gjøre det i inneværende år, kan dessverre ikke flytte pensjonskontoen sin til YS Pensjon. Tilbudet gjelder kun de som skal ta ut pensjon fra 2022 eller senere.

Hva er egen pensjonskonto?

Egen pensjonskonto trådte i kraft 1. januar 2021 som et resultat av endringer i innskuddspensjonsloven. Formålet har vært å gjøre pensjon enklere. Ansatte skal få økt innflytelse over pensjonen sin, bedre oversikt og informasjon, og sist men ikke minst, lavere kostnader.

– Med egen pensjonskonto får ansatte i bedrifter med en innskuddspensjonsordning samlet pensjonen sin på én konto, sier Liven Sandell, pensjonsspesialist i Nordea Liv. – Som du kanskje vet kan du ha opptjent pensjon fra tidligere arbeidsgivere med innskuddspensjon liggende i ulike selskap. Disse pensjonsrettighetene kalles pensjonskapitalbevis. Det er disse, sammen med den pensjonsordningen du har hos dagens arbeidsgiver, som nå samles på ett sted – i en egen pensjonskonto.

Liven Sandell er pensjonsspesialist i Nordea Liv.

Nå kan du velge selv – det kan lønne seg

– Et viktig poeng med egen pensjonskonto er at du skal få økt valgfrihet og innflytelse over pensjonen din, forteller Liven Sandell. – Du skal selv kunne velge hvor du vil ha den egen pensjonskonto, uavhengig av hvilket selskap arbeidsgiveren din benytter som pensjonsleverandør. Dette kan gi deg lavere kostnader og flere fordeler enn der du automatisk vil bli flyttet hvis du ikke velger selv.

YS Pensjon – din nye medlemsfordel for økt pensjon

Som medlem av et YS-forbund får du nå tilgang til en ny avtale fremforhandlet av YS. Samarbeidsavtalen mellom YS Pensjon og Nordea Liv sikrer deg som er medlem i Finansforbundet spesielt gode priser på forvaltningen av din egen pensjonskonto. For deg betyr dette lave kostander og mer i pensjon.

Ikke bare lavere kostnader

Hva sier folk er viktig for valg av pensjonsleverandør? En undersøkelse Nordea gjennomførte nylig viste at pris på forvaltningen og historisk god avkastning kommer høyt opp på listen. Det samme gjelder oversikt og tilgjengelighet. Over halvparten av de spurte ønsket seg gode digitale løsninger, og for mange har bærekraftig pensjonssparing blitt viktig. Alt dette er faktorer som YS Pensjon tok med i vurderingen av pensjonsleverandør, og som du nå får glede av gjennom YS Pensjon.

Sjekk hva du betaler

Usikker på hva du skal gjøre? Start med å sjekke hva du har spart opp og hva du betaler i kostnader hos egen arbeidsgiver? Dette finner du ved å gå inn på norskpensjon.no. Gå deretter inn på yspensjon.no og finn prisene du betaler for YS Pensjon. Da har du et godt sammenlikningsgrunnlag for å ta en avgjørelse.

I tillegg bør du sjekke hvilke investeringsmuligheter du har for pensjonen din. Hvilken type fond ønsker du å investere pensjonen din i? Det kan også påvirke avgjørelsen din. Du finner all informasjon om investeringsalternativer for YS Pensjon på yspensjon.no.

YS Boost – enkel oversikt og kontroll via mobilen

Med YS Pensjon har du også muligheten til å påvirke egen pensjon underveis. Hvis du flytter pensjonen din til YS Pensjon får du tilgang til mobilløsningen YS Boost når pensjonskontoen opprettes. Her kan du ta aktive valg av investeringsprofil og endre aksjeandelen på sparingen din. I tillegg vil du til enhver tid ha full oversikt over pensjonen din.

Hvordan går jeg frem for å få medlemsfordelene?

Egen pensjonskonto gir deg valgfrihet. Det betyr at du selv kan velge hvor du vil ha pensjonen din samlet. Dette heter «selvvalgt leverandør», og er noe du kan gjøre nå. Hvis du velger å flytte pensjonen din til YS Pensjon, gå inn på yspensjon.no og gi din fullmakt til at egen pensjonskonto opprettes hos Nordea Liv med alle medlemsfordelene YS Pensjon tilbyr.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål rundt YS Pensjon, ta gjerne kontakt med vår sjeføkonom Sven Eide:

Var dette nyttig?