YS Pensjon

I samarbeid med Nordea Liv gir vi deg lave kostnader og et godt forvaltningstilbud på din egen pensjonskonto. Dette kan sikre deg som medlem flere tusen kroner ekstra som pensjonist.

To gode nyheter for pensjonen din

2021 kommer med to gode pensjonsnyheter: Egen pensjonskonto lanseres, og dette gir deg mer kontroll og valgfrihet rundt pensjonen din. I tillegg kommer den nye medlemsfordelen YS Pensjon, som sikrer deg lavere kostnader knyttet til forvaltningen av denne pensjonskontoen. Begge disse nyhetene betyr mer i pensjon for deg.

Hva er egen pensjonskonto?

Egen pensjonskonto trådte i kraft 1. januar 2021 som et resultat av endringer i innskuddspensjonsloven. Formålet har vært å gjøre pensjon enklere. Ansatte skal få økt innflytelse over pensjonen sin, bedre oversikt og informasjon, og sist men ikke minst, lavere kostnader.

– Med egen pensjonskonto får ansatte i bedrifter med en innskuddspensjonsordning samlet pensjonen sin på én konto, sier Liven Sandell, pensjonsspesialist i Nordea Liv.

– Som du kanskje vet kan du ha opptjent pensjon fra tidligere arbeidsgivere med innskuddspensjon liggende i ulike selskap. Disse pensjonsrettighetene kalles pensjonskapitalbevis. Det er disse, sammen med den pensjonsordningen du har hos dagens arbeidsgiver, som nå samles på ett sted – i en egen pensjonskonto.

Liven Sandell er pensjonsspesialist i Nordea Liv.

Nå kan du velge selv – det kan lønne seg

Et viktig poeng med egen pensjonskonto er at du skal få økt valgfrihet og innflytelse over pensjonen din, forteller Liven Sandell. – Du skal selv kunne velge hvor du vil ha den egen pensjonskonto, uavhengig av hvilket selskap arbeidsgiveren din benytter som pensjonsleverandør. Dette kan gi deg lavere kostnader og flere fordeler enn der du automatisk vil bli flyttet hvis du ikke velger selv.

YS Pensjon – din nye medlemsfordel for økt pensjon

Som medlem av et YS-forbund får du nå tilgang til en ny avtale fremforhandlet av det nye YS Pensjon. Samarbeidsavtalen mellom YS Pensjon og Nordea Liv sikrer medlemmer i tilknyttede forbund spesielt gode priser på forvaltningen av din egen pensjonskonto. For deg betyr dette lavere kostander og mer i pensjon.

Ikke bare lavere kostnader

Hva sier folk er viktig for valg av pensjonsleverandør? En undersøkelse Nordea gjennomførte nylig viste at pris på forvaltningen og historisk god avkastning kommer høyt opp på listen. Det samme gjelder oversikt og tilgjengelighet. Over halvparten av de spurte ønsket seg gode digitale løsninger, og for mange har bærekraftig pensjonssparing blitt viktig. Alt dette er faktorer som YS Pensjon tok med i vurderingen av pensjonsleverandør, og som du nå får glede av gjennom YS Pensjon.

Hvordan går jeg frem for å få medlemsfordelene?

Egen pensjonskonto gir deg som nevnt valgfrihet, og det betyr at du selv kan velge hvor du vil ha pensjonen din samlet. Dette heter «selvvalgt leverandør», og er noe du kan gjøre nå. Gå inn på yspensjon.no og gi din fullmakt til din at egen pensjonskonto opprettes hos Nordea Liv med alle medlemsfordelene YS Pensjon tilbyr.

Var dette nyttig?