Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Vilkår for medlemskap

Ved innmelding samtykker du i følgende vilkår for medlemskap.

Parter

Finansforbundet – org nr 980331105- er selger av medlemskapet. Kunde er ansatte i finansnæringen og tilknyttede bransjer, studenter og pensjonister.

Priser og betaling

Kontingenten betales automatisk via månedlige lønnstrekk for ordinære medlemmer. For studenter og pensjonister betales kontingenten én gang årlig enten via VIPPS eller tilsendt faktura.

Priser for medlemskap finner du her

Fornyelse av årlig kontingent via VIPPS

Vipps sender en push-varsling før en Pengekilde som er registrert for abonnementsbetaling løper ut, slik at du har mulighet til å endre Pengekilden som skal belastes. Vipps sender også en varsling dersom abonnementsbetalingen feiler. Du er ansvarlig for å oppfylle dine forpliktelser i henhold til abonnementsavtalen. Derfor må du selv gjennomføre betalingen i alternative kanaler dersom abonnementsbetalingen mislykkes. Det er også ditt ansvar å ta kontakt med brukerstedet for å avtale en alternativ betalings-metode hvis du velger å slette din Vipps-profil.

Tilgang til tjenesten

 • Medlemskapet er gyldig når innmelding er gjennomført, medlemsbetingelsene er akseptert og kontingenten innbetalt.
 • Du forplikter seg til å ha oppdatert kontaktinformasjon og opplysninger om arbeidsforhold (ordinære medlemmer) eller studier (studentmedlemmer) ved å melde fra om relevante endringer. Mangelfulle opplysninger vil kunne føre til redusert medlemstilbud ved at du ikke nås i de kanaler tilbudene leveres.
 • Du forplikter seg til å informere Finansforbundet om endringer i arbeidssituasjon som kan gi rett til endret kontingent. Studenter som avbryter studier plikter å melde fra om dette. Innbetalt kontingent refunderes ikke.
 • Endringer kan gjøres via Min side eller ved å sende en e-post til til post@finansforbundet.no

Angrerett

Siden medlemskap i Finansforbundet ikke er å anse som en “tjeneste” etter Angrerettloven, vil det ikke være angrerett på medlemskapet. Innbetalt kontingent refunderes ikke.

Reklamasjon

Hvis du har noe å reklamere eller klage på, så ta umiddelbart kontakt med oss på post@finansforbundet.no eller telefon 22 05 63 00.

Konfliktløsning

Klager rettes til Finansforbundet innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Innhenting av opplysninger

Opplysningene vi innhenter benytter vi til administrasjon av ditt medlemskap og til å kontakte deg per brev, telefon og via elektroniske kanaler for å informere deg om medlemskapet og ulike medlemsfordeler.

På Min side kan du se og endre opplysninger vi har lagret på deg.

 • Nødvendige kontaktopplysninger vil også bli delt med Finansforbundets samarbeidspartnere (for eksempel Gjensidige og YS Medlemsfordeler), for å sikre at du får medlemsfordeler som er inkludert i medlemskapet, samt får god informasjon om hvilke medlemsfordeler du kan benytte.
 • Ønsker du å reservere deg mot nyhetsbrevet som sendes ut annenhver onsdag, kan du klikke avmeldingslenken nederst i nyhetsbrevet. Ønsker du å reservere deg mot andre former for informasjon eller informasjonskanaler, ta kontakt på tlf. 22 05 63 00 eller send oss en e-post

Les mer om personvern og cookies på finansforbundet.no

Utmelding og bindingstid

Det er ingen bindingstid på medlemskapet. Du kan melde deg ut når som helst uten forpliktelser*.

Vil du melde deg ut av Finansforbundet? Send en e-post til post@finansforbundet.no

 • Medlemskapet vil løpe ut kalendermåneden etter at utmeldingen er mottatt. Unnlatt betaling av kontingent til Finansforbundet gjelder ikke som utmelding. Du må gi oss skriftlig beskjed via e-post. Innbetalt kontingent refunderes ikke.
 • Avtaler inngått med Finansforbundets samarbeidspartnere vil bli avsluttet ved neste hovedforfall. Dersom du har inngått bank- og forsikringsavtaler, vil det etablerte kundeforholdet kunne opprettholdes, men betingelsene/vilkår endres til samarbeidspartnerens ordinære vilkår med virkning fra opphørstidspunktet.

  *Ved et eventuelt brudd i lønnsforhandlingene må utmelding må skje før plassoppsigelse for at du skal kunne fri deg fra plikten til å streike. Utmeldinger som kommer etter plassoppsigelsen effektueres når ny tariffavtale er undertegnet.

Medlemmenes rettigheter til juridisk bistand

 • Finansforbundet yter ikke juridisk bistand i saker som har oppstått før innmelding eller som har oppstått før tre måneders medlemskap.
 • Studentmedlemmer gis unntak fra vedtektenes § 4.3 når de konverterer til ordinært medlemskap. Som nytt ordinært medlem har de ikke karenstid for juridisk bistand eller 3 måneders kontingentfritak.
 • Juridisk bistand ytes ikke dersom du skylder kontingent til Finansforbundet.
 • Studenter har ikke rett på juridisk bistand

Endring av vilkår

 • Finansforbundet forbeholder seg retten til å gjøre endringer i ovennevnte vilkår. Vesentlige endringer i vilkårene vil varsles medlemmene.

Var dette nyttig?