Vilkår for medlemskap

Ved innmelding samtykker du i at opplysningene du gir lagres i Finansforbundets medlemsdatabase.

Opplysningene benytter vi til administrasjon av ditt medlemskap og til å kontakte deg per brev, telefon og via elektroniske kanaler for å informere deg om medlemskapet og ulike medlemsfordeler.

På Min side kan du se og endre opplysninger vi har lagret på deg.

 • Nødvendige kontaktopplysninger vil også bli delt med Finansforbundets samarbeidspartnere (for eksempel Gjensidige og YS Medlemsfordeler), for å sikre at du får medlemsfordeler som er inkludert i medlemskapet, samt får god informasjon om hvilke medlemsfordeler du kan benytte.
 • Ønsker du å reservere deg mot nyhetsbrevet som sendes ut annenhver onsdag, kan du klikke avmeldingslenken nederst i nyhetsbrevet. Ønsker du å reservere deg mot andre former for informasjon eller informasjonskanaler, ta kontakt på tlf. 22 05 63 00 eller send oss en e-post

Les mer om personvern og cookies på finansforbundet.no


MEDLEMSKAPETS GYLDIGHET

 • Medlemskapet er gyldig når innmelding er gjennomført og medlemsbetingelsene er akseptert.
 • Du forplikter seg til å ha oppdatert kontaktinformasjon og opplysninger om arbeidsforhold ved å melde fra om relevante endringer. Mangelfulle opplysninger vil kunne føre til redusert medlemstilbud ved at du ikke nås i de kanaler tilbudene leveres.
 • Du forplikter seg til å informere Finansforbundet om endringer i arbeidssituasjon som kan gi rett til endret kontingent. Innbetalt kontingent refunderes ikke.
 • Endringer kan gjøres via Min side eller ved å sende en e-post til til post@finansforbundet.no

STUDENTMEDLEMSKAP

 • Medlemskapet er gyldig når innmelding er gjennomført, medlemsbetingelsene er akseptert og kontingent er innbetalt.
 • Du forplikter seg til å ha oppdatert kontaktinformasjon og opplysninger om studier ved å melde fra om relevante endringer. Mangelfulle opplysninger vil kunne føre til redusert medlemstilbud ved at du ikke nås i de kanaler tilbudene leveres.
 • Studenter som avbryter studier plikter å melde fra om dette.
 • Endringer kan gjøres via Min side eller til post@finansforbundet.no

PRISER

Priser for medlemskap finner du her


UTMELDING

Vil du melde deg ut av Finansforbundet? Send en e-post til post@finansforbundet.no

 • Medlemskapet vil løpe ut kalendermåneden etter at utmeldingen er mottatt. Unnlatt betaling av kontingent til Finansforbundet gjelder ikke som utmelding.
 • Avtaler inngått med Finansforbundets samarbeidspartnere vil bli avsluttet ved neste hovedforfall. Dersom du har inngått bank- og forsikringsavtaler, vil det etablerte kundeforholdet kunne opprettholdes, men betingelsene/vilkår endres til samarbeidspartnerens ordinære vilkår med virkning fra opphørstidspunktet.

MEDLEMMENES RETTIGHETER TIL JURIDISK BISTAND

 • Finansforbundet yter ikke juridisk bistand i saker som har oppstått før innmelding eller som har oppstått før tre måneders medlemskap.
 • Juridisk bistand ytes ikke dersom du skylder kontingent til Finansforbundet

ENDRING AV VILKÅR

 • Finansforbundet forbeholder seg retten til å gjøre endringer i ovennevnte vilkår. Vesentlige endringer i vilkårene vil varsles medlemmene.

Var dette nyttig?