Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Pressemelding: Nytt rentekutt fra Norges Bank

Kundene bør få lavere rente med en gang.

Finansforbundet ber bankene om å lempe på varslingsfristen når renten går ned. – Mange kunder er kommet i en fortvilet økonomisk situasjon som følge av koronasituasjonen. Det viser den pågangen bankene har om dagen. Våre medlemmer gjør alt de kan for å hjelpe kundene slik at de kommer igjennom situasjonen på best mulig måte, sier leder i Finansforbundet, Vigdis Mathisen.


– Vi mener at en positiv renteendring bør komme kundene til gode så fort det praktisk er mulig å gjennomføre. Dette er en unntakssituasjon og da bør bankene ta det samfunnsansvaret og kostnadene som følger med, sier hun.


Bankene må i henhold til Finansavtaleloven varsle kundene ved endringer som kommer i kundens disfavør, som økt lånerente, minimum 6 uker før endringen trer i kraft. Bedre betingelser derimot, kan iverksettes med én gang. – Det er altså det vi oppfordrer bankene til å praktisere slik situasjonen er nå, sier Mathisen. 

Kontaktperson:
Forbundsleder Vigdis Mathisen, tlf. 952 36 141