Pressemelding: Finansforbundet endrer reisepolicy

Velger bort Wizz Air

Finansforbundet har fulgt den offentlige debatten rundt Wizz Air sin økte satsing i Norge og de ansattes rett til å organisere seg. Nå blir forbundets reisepolicy endret med klart budskap om å velge bort Wizz Air.

– Vi ønsker ikke å benytte oss av flytjenester til et selskap som har sagt at de ikke skal ha fagforeninger, sier forbundsleder Vigdis Mathisen. Finansforbundet endrer derfor sin reisepolicy fra og med i dag. Det innebærer at verken ansatte eller tillitsvalgte i Finansforbundet skal benytte seg av Wizz Air på tjenestereiser eller når de er på oppdrag for forbundet.

Finansforbundet oppfordrer også medlemmer og andre til å bruke flyselskap som har tariffavtale.

I både offentlige uttalelser og i praksis har ledelsen i Wizz Air ved flere anledninger vist at den motarbeider arbeidstakernes rett til å organisere seg. Trepartssamarbeidet er en del av en vellykket samfunnsmodell som er dypt forankret i Norge.

– Å etablere fagforeninger og inngå tariffavtale er en fundamental rett vi har. Derfor reagerer vi så sterkt når vi hører slike uttalelser og holdninger, sier Mathisen. Hun oppfordrer Wizz Air til å tenke seg om og å se at selskapet også vil ha nytte av ordnede forhold for sine ansatte.

Finansforbundet har 32 000 medlemmer i finans og teknologi. Forbundet er tilsluttet YS.

Kontaktperson:
Forbundsleder Vigdis Mathisen, tlf. 952 36 141