Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Pressemelding: Nå begynner hjemmearbeidet å slite på finansansattes helse

I en fersk undersøkelse utført av medlemsmagasinet Finansfokus kommer det frem at flere finansansatte sliter både fysisk og psykisk som følge av hjemmearbeid i koronaperioden.

Hovedfunn

  • Hver fjerde ansatt i finansbransjen sliter fysisk
  • Hver femte slikter psykisk
  • 40 prosent er bekymret for egen helse

– Dette er svært alvorlige og bekymringsfulle tall, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

En undersøkelse som Finansfokus har gjennomført blant 5000 av medlemmene i Finansbundet, viser at 27 prosent har fått dårligere fysisk helse av mye hjemmekontor under pandemien, og 21 prosent har fått dårligere psykisk helse. 20 prosent oppgir også at de – i stor eller i svært stor grad – er bekymret for egen helse i dagens situasjon. Ytterligere 20 prosent oppgir at de er litt bekymret. Samlet betyr det at 40 prosent i større eller mindre grad, er bekymret for helsen.

Bekymringsfull utvikling

Mange finansansatte har arbeidet mye hjemme siden koronapandemien brøt ut 12. mars. Nå ser vi at de helsemessige konsekvensene av langvarig hjemmearbeid begynner å gjøre seg gjeldende.

– De helsefaglige rådene må selvfølgelig følges, men vi må ikke undervurdere effekten av denne situasjonen. Både arbeidsgivere og politikerne må ta alvorlighetsgraden inn over seg, sier Mathisen.

Hun mener det er vanskelig kritisere én enkelt part. – Mye handler om fysisk tilrettelegging, og vi vet at mange arbeidsgivere har strukket seg langt for å imøtekomme ansattes behov, sier hun. Samtidig vet vi at folk bor forskjellig, er i ulike livssituasjoner og har ulike muligheter for tilrettelegging i hjemmet. – Vi kommer ikke bort ifra at den enkelte ansatte også har et ansvar for å si ifra, legger hun til.

– Når det gjelder den psykiske biten og savnet etter sosial kontakt må ledelsen i bedriftene, våre tillitsvalgte og verneombudene være ekstra årvåkne og fange opp signaler fra egne ansatte i tiden fremover. Terskelen for å be om hjelp skal være lav, men vi har et felles ansvar for å spørre hvordan våre kolleger og ansatte har det, om det er noe du trenger eller vil snakke om, sier Mathisen.

– En av fem med dårligere psykisk helse er ganske mye, sier Mari Holm Ingelsrud, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet.

Finansforbundet har 32 000 medlemmer i finans og teknologi. Forbundet er tilsluttet YS.

Kontaktperson:
Forbundsleder Vigdis Mathisen, tlf. 952 36 141