Hei, jeg heter Chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?

Agder

Lokale medlemsfordeler:

Søk om midler til lokale arrangement i Agder

Webinarer for alle

På grunn av koronasituasjonen må vi kanskje utsette eller avlyse enkelte lokale, fysiske arrangementer. Vi arrangerer webinarer tilgjengelig for alle medlemmer i hele landet.

Kontaktperson

Rådgiver region

Mai Brit Staurland Strøm

Rådgiver region

Styret i Agder

Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig
L

Lybeck Gro Anita

Leder Tlf. 90024484 groa.lybeck@jbf.no

Agder

Sparebanken Sør Avd.Stab Kristiansand
S

Schulz Thomas

Nestleder Tlf. 91352176 thomas.schulz@sor.no

Agder

If Skadeforsikring NUF
M

Mathisen Lill Jeanette

Styremedlem Tlf. 97625002 lill.jeanette.mathisen@if.no

Agder

Østre Agder Sparebank
S

Simonstad Sølvi Anita Bråten

Styremedlem Tlf. 48157277 sas@oasparebank.no

Agder

Flekkefjord Sparebank
S

Skogestad Odd Erik

Styremedlem Tlf. 41502753 odd.erik.skogestad@flekkefjordsparebank.no

Agder

Sparebanken Sør Avd.Stab Kristiansand
T

Tobiassen Jan Erling

Styremedlem Tlf. 97572855 jan.erling.tobiassen@sor.no

Agder

Sparebanken Sør Avd.Stab Kristiansand
B

Bentsen Per Adolf

Styremedlem Tlf. 48162052 per.adolf.bentsen@sor.no

Agder