Agder

Lokale medlemsfordeler:

Søk om midler til lokale arrangement i Agder

Webinarer for alle

På grunn av koronasituasjonen må vi kanskje utsette eller avlyse enkelte lokale, fysiske arrangementer. Vi arrangerer webinarer tilgjengelig for alle medlemmer i hele landet.

Kontaktperson

Mai Brit Staurland Strøm

Rådgiver region

Styret i Agder

Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Lybeck Gro Anita

Nestleder Tlf. 90024484 groa.lybeck@jbf.no

Agder

Østre Agder Sparebank

Simonstad Sølvi Anita Bråten

Styremedlem Tlf. 48157277 sas@oasparebank.no

Agder

Sparebanken Sør Avd.Stab Kristiansand

Schulz Thomas

Styremedlem Tlf. 91352176 thomas.schulz@sor.no

Agder

If Skadeforsikring NUF

Siegwarth Are

Leder Tlf. 97789181 are.siegwarth@if.no

Agder

Flekkefjord Sparebank

Skogestad Odd Erik

Styremedlem Tlf. 41502753 odd.erik.skogestad@flekkefjordsparebank.no

Agder

Sparebanken Sør Avd.Stab Kristiansand

Tobiassen Jan Erling

Styremedlem Tlf. 97572855 jan.erling.tobiassen@sor.no

Agder

Sparebanken Sør Avd.Stab Kristiansand

Bentsen Per Adolf

Styremedlem Tlf. 48162052 per.adolf.bentsen@sor.no

Agder