Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Søk stipend i Innlandet

Som medlem i Finansforbudet Innlandet kan du søke om studiestipend

Stipend deles ut til de tillitsvalgte og medlemmer som søker om studier til yrkesrelatert videreutdanning innenfor fagområder som kan relateres til bransjen og Finansforbundet.

Søknadene vil bli behandlet fortløpende i styret i Finansforbundet Innlandet. Du vil motta en e-post fra oss om din søknad blir innvilget

Søk stipend i Innlandet

  • Husk at du må søke støtte og ha fått svar fra arbeidsgiver før du søker stipend fra oss. Hvor mye støtte har du fått fra din arbeidsgiver til det kurset du nå søker vårt stipend til?

Retningslinjer for stipend

1. Ordningen med stipend og coaching gjelder for medlemmer i Finansforbundet Innlandet.

2. Tildeling av midlene skjer etter søknad som sendes styret via rådgiver region. Eget søknadskjema skal benyttes.

3. Du må ha søkt støtte hos arbeidsgiver før du søker støtte hos oss.

4. Midler til stipend og coaching deles ut fortløpende etter vurdering av søknaden.

5. Midler tildeles aktive, betalende medlemmer av Finansforbundet Innlandet, som kan dokumentere minimum 1 års medlemskap. Søker må også være medlem av Finansforbundet Innlandet på utbetalingstidspunktet.

6. Stipend tildeles primært for finans-/IT relatert utdanning, men kan også tildeles annen utdanning som er knyttet tett opp til næringen. For medlemmer som er i en bedriftstyrt omstillingsfase, kan styret vurdere å innvilge støtte til annen utdanning.

7. For stipend kan det innvilges midler til kurs-/studieavgift og bøker. Faktura fra studiested og kvitteringer må innleveres.

8. Det ikke støtte til utgifter som ikke er reelle studieutgifter, som f.eks bo- og transportutgifter.

9. For coaching innvilges støtte for inntil 3 timer med en av forbundets godkjente coacher.