Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Søk lokalt medlemsfond i Rogaland

Jobber du i Rogaland kan du søke om tildeling av midler til å avholde arrangementer.

Medlemsfondet er kommet i stand fordi regionens hytte i Sirdalen tidligere er solgt for kr 2,6 mill.

Hvis det et år ikke er nok søknader om tildeling, eller at ikke alle midlene er brukt opp, vil en til neste år kunne bruke fjorårets ubrukte midler.

Hvem kan søke
Finansforbundets medlemmer i Rogaland kan søke om tildeling av midler fra fondet. Søknadsfrist for aktiviteter som en ønsker å ha på høsten er 30. mai. Tilsvarende er det frist 30. oktober for å søke om midler til arrangement – aktiviteter for våren året etter.

Formål
Fondet skal komme alle medlemmene i Rogaland til gode, og alle kan søke om å delta på arrangementer og tilstelninger bevilget fra fondets midler, uansett bosted og arbeidssted i Rogaland. Reise til og fra arrangementsted må medlemmet i utgangspunktet selv betale.

Finansforbundet skal til enhver tid kunne stille seg bak arrangementet og vil kunne kreve en deltakelse/markedsføring av forbundet på alle arrangementer.

Tildeling
Midlene vil bli tildelt ut fra søknad på fastlagt søknadsskjema om medlemsfondet.

Søknaden vil bli behandler av komiteen for medlemsfondet og endelig godkjent av styret i Rogaland. Det vil da også bli tatt stilling til om en fra styret skal delta på arrangementet.

Minimumdeltakelse
Ved visse arrangementer vil det kreves minimumdeltakelse for at midlene skal kunne tildeles. Dette avgjøres i hver enkelt tilfelle.

Egenandel
Det skal normalt betales egenandel på arrangementene.

Rapportering
Etter at ethvert arrangement er gjennomført vil det kreves en rapport om aktiviteten med regnskap. Alle regninger skal sendes styret som vil stå for den betalingsmessige delen.

Endring av vedtekter
Endring av vedtektene vil kunne gjøres i styret når dette er beslutningsdyktig.

Vi er også veldig interessert i hva våre medlemmer mener om fondet og hvor stor interessen er. Alle tilbakemeldinger mottas med takk.