Søk stipend i Buskerud

Som medlem i Finansforbundet Buskerud kan du søke om midler til kurs og studier.

  • Du kan søke om støtte til utdannelse både faglig og organisasjonsmessig
  • Det kan innvilges midler til kurs/studieavgift og bøker. Kvitteringer må innleveres
  • Du kan søke dersom dine faktiske utgifter ikke dekkes av egen arbeidsgiver
  • Det kan kun søkes om midler for inneværende år
  • Maksimalt søknadsbeløp er kr 10.000,-.
  • Søknadsfrist: 1. oktober

Husk: Kvitteringer må sendes separat på e-post

Søk stipend i Buskerud