Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Er det for sosialt å snakke finans i sosiale medier? 

Finans gikk fra tabu til topp på tre år takket være sosiale medier. Nå er Finanstilsynet på banen. Hvor går grensen for økonomiske råd i sosiale kanaler?

FINANSTILSYNET PÅ BANEN: Slik så Erik Grande Garcias Tik Tok ut før den ble stoppet. Faksimile fra E24.

– Det har vært rart å følge med på utviklingen: Fra å snakke om økonomi i sosiale medier, med et mål om å bryte ned tabuer og bli mer åpne om økonomi, har vi i aller høyeste grad fått økonomi høyere opp på agendaen. Men det har sine baksider, sier Beate Engelschiøn. Hun leder gruppen Moneypenny Norge, som for tre år siden, parallelt med DNBs gigakampanje #Huninvesterer, fikk tusentalls kvinner til å diskutere fond og aksjer. Gruppen har i dag 38 000 medlemmer. 

Folk og fag skrev selvsagt om fenomenet.

AksjeNorge kunne rapportere et yrende marked, med rekordmange nye investorer. Flest nye kvinner. Og i sosiale medier, dukket alt fra nyfrelste og uerfarne, til kjente og seriøse investeringsrådgivere opp. Innholdet? En lett blanding av hverdagslige råd om å bruke mindre og spare mer, til messias-lignende spådommer om kryptovaluta, fond og aksjer med høy avkastning. 

– Jeg er glad for at Finanstilsynet har kommet på banen, om enn litt sent. De har hatt en avventende holdning i media fram til nå, og ikke innsett påvirkningskraften. Men vi vet, og har undervurdert, hvor raskt strømmingene har kommet på finans i sosiale medier, sier Beate. 

Paradise Hotel, Tiktok og finans

Så skjer det som ofte skjer i sosiale medier: en Paradise Hotel-deltaker kommer inn fra sidelinjen. Erik Grande Garcia, med sine da 44 000 Tik Tok-følgere, ble etter hvert en profilert finfluenser med en tilsynelatende rik livsstil. Han oppfordret sine følgere til å investere i kryptovaluta og hadde konkurranser med pengepremier. 

Hverken Forbrukerrådet og Finanstilsynet likte det de så.  

Gjennom 2021 har Finanstilsynet ved flere anledninger informert om reglene som gjelder for finfluensere, etterfulgt at et seminar og gjennomgang og presiseringer i januar 2022. 

– Særlig på Tiktok har det florert med ganske konkrete og risikable investeringsråd, sier Beate Engelschiøn.

Markedsmanipulasjon og betalt innhold

– Det skal være et tydelig skille mellom hva som er faktum og hva som er synsing fra finfluenseren, sier Thomas Borchgrevink som jobber med markedsadferd i Finanstilsynet. 

Han innleder seminaret med en presisering om at det allerede finnes regelverk som omfavner finfluensere i sosiale medier: Regelverket om markedsmanipulasjon, samt reglene for investeringsanbefalinger. Sistnevnte har riktignok være forbeholdt profesjonelle aktører i lang tid, men med en oppdatering i mars 2021 som nå favner også dem.  

– Der er ingen grense for hvilke medier som gjelder eller antall følgere. Om innholdet, muntlig eller skriftlig, er tilrettelagt og ment for allmennheten, gjelder regelverket. 

 

Heller ikke en disclaimer betyr at man går fri fra regelverket. 

– Så snart man får betalt for å snakke om en aksje, er det en interessekonflikt. Det skal man opplyse om. Og hvis man selv har en betydelig investering i instrumentet (noterte aksjer, obligasjoner, derivater red.and), må mottakeren av budskapet være kjent med det, sier Thomas.

Når krysser man grensen for å bare snakke positivt om en aksje som har gjort det bra, og anse det som en anbefaling? Ifølge Finanstilsynet anses det ikke som en anbefaling om en omtaler egne investeringer, for eksempel ulike kjøp og salg en har gjort, eller legger ut oppdateringer av egen portefølje. Videre vil også rene faktaopplysninger, som at en aksje har gjort det bra ikke være en anbefaling. 

Finanstilsynet gikk også inn på hva det vil si å bli klassifisert som ekspert, og kriteriene for dette. 
– Hyppigheten på innlegg vil være relevant, samt om du fremstiller deg som en ekspert. Det vil da være rimelig å anta at de som lytter vil anse deg for å være ekspert. Det er egne tilleggskrav til de som faktisk er eksperterter, så det er viktig å ha et bevist forhold til disse kriteriene, sier Thomas.

Det er altså ikke forbudt, og du må heller ikke ha tillatelse eller konsesjon for å komme med investeringsanbefalinger. 

Se hele seminaret her: 

Risikoen hører med

Forbrukertilsynet påpeker at skjult reklame er forbudt. Finfluenser eller ei. Risiko skal informeres om, spesielt ovenfor unge målgrupper i sosiale medier som har lite erfaring med investeringer. 

– Risiko er en av hovedegenskapene i en investering. Hvis man ikke opplyser om dette, er det villedende markedsføring og forbudt, påpeker Tonje Dreveland i Forbrukertilsynet. 

Mange finfluensere reklamerer for egne kurs med aksje- og kryptotips. Da må finfluenseren opplyse om hvilken kompetanse hen sitter på. 

– Vi har nylig tatt opp to saker der kursholdere har hatt åpenbare begrensninger, uten å informere om det, sier Tonje. 

Venner i en boble? 

Beate, som leder Moneypenny Norge er stolt over løftet som er gjort for folk flest. 

– Det vi har oppnådd de siste årene, i grupper og bak lukkede profiler, er et finansfellesskap. Vi er nesten som venner, sier hun. 

Selv har hun kjent på behovet for tydelige regler i sosiale medier.  

– Jeg er selv en del av bølgen og har tjent penger på at folk har hatt kurs hos meg. I den vennskapelige boblen som oppstår i disse miljøene, kan det være vanskelig å ha et kritisk blikk eller å være uenig og si det høyt, sier Beate. 

– Derfor er det viktig at vi som er i den bransjen, og synlig i sosiale medier, tør å være tydelig og ærlig, og å se hverandre i sømmene. 

Hun tror finfluensere, lyttere, følgere og gruppemedlemmer på Facebook får det lettere med et felles regelverk. 

– Det blir mer tydelig hva man skal forholde seg til. Samtidig må vi passe på at det ikke dreper den gode åpenheten og diskusjonen vi har oppnådd rundt økonomi, sier Beate.