Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Frivillighet til en verdi av mange milliarder

– Jeg vil være en ressurs for andre, sier Camilla Hagen-Westerlund. Som tillitsvalgt i Finansforbundet, er hun en av mange tusen frivillige i Norge. 

Frivillighet er limet i samfunnet – en del av vår folkesjel. Alt fra breddeidrett og merking av turløyper. Innsamlingsaksjoner, basarer og ungdomsklubber. Historielag, strikkeklubber og samlakor. Sanitetsforeninger og støttegrupper. 

Aktiviteter som i sum skaper trivsel, trygghet og samhold. Og som har en verdi på 78 milliarder kroner årlig. 

Turledersko og tillitsvalgt-hatt 

Camilla Hagen-Westerlund snører turskoene ved skogkanten i Bærum. Det er lettskyet oppholdsvær og en slak sti fører oss inn i skogen. 

– Første gangen jeg var frivillig, var med tidligere rusmisbrukere i Bymisjonen i Oslo. Der møtte jeg en mann som bodde på gata og hadde det tøft, og som fortalte meg at vi må omgi oss med dem som løfter oss opp og ikke dem som river oss ned, sier Camilla og kikker opp mot trekronene.

– Han kommer jeg aldri til å glemme. 

Miljøet i Bymisjonen åpnet øynene hennes for hvor mange som sliter økonomisk. Det førte henne naturlig inn i inkassobransjen og arbeidsplassen Mohdi, hvor hun hjelper folk med å betjene gjeld. Hun meldte seg inn i Finansforbundet og er i dag hovedtillitsvalgt på femte året. 

Camilla er både hovedtillitsvalgt og frivillig i Fjelltid AS, og med dette tilhører hun de 48 prosentene i Norge som er medlem i minst to frivillige organisasjoner.

Les mer: Engasjerte og kompetente tillitsvalgte er selve fundamentet i Finansforbundet.

Forvalter store frivillig-verdier

Uten frivilligheten stopper Norge opp. I alle fall den delen som handler om det folk gjør etter skole og jobb, forteller generalsekretær for Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Inne i lokalene ved Karl Johan i Oslo, vitner bildeveggen om engasjementet der ute. Snille summer deles ut til de som har gjort en solid innsats for andre. I en av de siste rammene smiler damene i Omsorgsberedskapsgruppene i Norske Kvinners Sanitetsforening. De fikk den nasjonale Frivillighetsprisen i 2021 for deres mange tusen frivillige som har bidratt til vaksineringsarbeid over hele landet. Foreningen har lagt ned over 100 000 timers arbeid for fellesskapet.

–  Det er viktig å verdsette de frivillige organisasjonene for det de gjør sånn at folk ser betydningen av bidraget. Vi ønsker å fortsette med å ha en aktiv og bærekraftig frivilligsektor i all framtid, fordi det betyr så mye for samfunnet, sier Stian. 

– I et normalår deltar over 60 prosent av landets befolkning i frivillighet, og den brede deltakelsen gjør at Norge er helt i verdenstoppen når det gjelder frivillig innsats, bekrefter generalsekretæren. 

SSB melder at 78 % av befolkningen er medlem i minst en organisasjon, mens 48% er medlem i minst to. I tillegg viser tall fra frivillighetsbarometeret at omkring 60 % av de som ikke er frivillige, kunne tenke seg å bli det. 

Frivillig som tillitsvalgt

Som tillitsvalgt er Camilla den ansattes representant i forhandlinger på arbeidsplassen. Skulle det skje noe på arbeidsplassen eller i den ansattes liv, er den tillitsvalgte ofte nøkkelen til hjelp. De melder i fra til fagforeningen, som mobiliserer nødvendig støtte, kunnskap og juridisk ekspertise til den ansatte. 

– Gjennom mine år som tillitsvalgt og hovedtillitsvalgt har jeg sett mange mennesker i krise.

Camilla Hagen-Westerlund

– Det ikke alltid like lett å løfte blikket når du selv er i mørket. Da er det fint å få være den som hjelper dem opp igjen, sier den tillitsvalgte.

Hun er en ikke-frikjøpt hovedtillitsvalgt. Det betyr at hun selv må balansere tiden det krever å være tillitsvalgt mellom 08-16 i arbeidsdagen. På noen arbeidsplasser er enkelte tillitsvalgte frikjøpt fra stillingen sin for å jobbe som tillitsvalgt. En frikjøpt tillitsvalgt får lønn for vervet. 

– Jeg har vokst enormt de årene jeg har vært tillitsvalgt. Jeg trodde jeg var tøff, men har med årene lært hva som er viktig og hvem jeg er når det blåser – både faglig og psykisk. Og hele veien har Finansforbundet lagt til rette med redskaper som coaching og kursing, sier Camilla.

– Det er likevel gjennom mennesker jeg lærer aller mest. Det er der jobben med trygghet og tillit starter, og den verdien er vanskelig å måle. 

Best i åpne landskap

Stien fører oss gjennom skogen og til en åpning. Målet er en liten høyde med god utsikt. Frem kommer termosen. Camilla har hatt mange gode samtaler over en varm kopp kaffe. I både kontorlandskap og turlandskap. 

 – Det å være frivillig, uansett om det er i Finansforbundet eller som turleder er en stor verdi for meg. Jeg utvikler meg i alle relasjonene jeg har og møter mange fine og resurssterke mennesker på veien, sier hun. 

  • Frivillighet Norge definerer frivillighet som gaver eller innsamlede midler og tidsbruk som ikke har et kommersielt formål. 
  • Det forutsettes at frivillige tjenester er uten lønn. 
  • Tjenesten må være til fordel for samfunnet eller miljøet eller andre mennesker (som ikke er nære slektninger eller egen husholdning)
  • 55 % av befolkningen over 15 år har i løpet av det siste året gjort frivillig arbeid. 
  • Ideelle og frivillige organisasjoner har sin inntekt fra 27% statlige og 17% kommunale og fylkeskommunale midler, 45% fra husholdninger og 12% fra andre aktører.