Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Ny som tillitsvalgt

Tillitsvalgte er medlemmenes viktigste medlemsfordel. 

Du skal ivareta oppgaver knyttet til lov- og avtaleverk og sikre medbestemmelse og innflytelse.

Du skal bidra med informasjon og bistå medlemmer på arbeidsplassen, verve nye medlemmer – og være bindeleddet mellom ledelsen og medlemmene.

Husk at den erfaringen du får er nyttig for deg senere: Du får en bredere innsikt i bedriften, du får god organisasjonsforståelse, du får kompetanseutvikling, du får kunnskap om lover og regler, du utvikler deg på det personlige plan og du bygger nettverk av verdifulle kontakter. Det er en utvikling som også er bra å ha på CV-en.

Tillitsvalgtopplæring

Du vil få opplæring. Grunnopplæringen for nye tillitsvalgte består av fem moduler som du gjennomfør det første året som du er ny. Begynn med Grunnopplæring 1, et læringsspill som du finner i Finansforbundets Kompetanseportal (Attensi)

Grunnopplæring med fem moduler.

Rollen du skal fylle

De viktigste oppgavene og hvordan du vil få den grunnleggende kompetansen er nevnt. Resten handler om bedriften du jobber i, medlemmenes ønsker – og hvordan du ønsker å representere Finansforbundet. En god start er å:

 • Ha kunnskap og forståelse om næringen
  Hva skjer i næringen i dag og i fremtiden? Hvordan påvirker det bedriften du jobber i og ansattes behov for kompetanseutvikling?
 • Ha kunnskap om aktuelt lov- og avtaleverk
  Kjenner du til dine rettigheter og muligheter for å påvirke i saker som er viktige for medlemmene på arbeidsplassen?
 • Være god på relasjonsbygging
  Når du viser at du er lyttende, kunnskapsrik og har integritet, vil folk ha tillit til deg. Hvordan bygger du relasjoner?

Samtale med leder

Din nærmeste leder har ansvar for å kalle deg inn til en oppstartsamtale etter at du er valgt som tillitsvalgt:

“Det er et lederansvar å tilrettelegge arbeidsforholdene for de tillitsvalgte. Som et ledd i dette skal det gjennomføres en medarbeidersamtale med tillitsvalgte ved tiltredelse og senere for hver ny periode den tillitsvalgte blir valgt. Samtalen skal blant annet omhandle arbeidsbelastning, avlastningsbehov, kompetanseutvikling og lønnsforhold.”

Hovedavtalen mellom Finans Norge og Finansforbundet, § 8-6 (3)

Ikke alle ledere kjenner til dette, og hvis lederen ikke kommer til deg – ta initiativ til samtalen selv!

I avtalene for Virke og Spekter er det ikke spesifikke bestemmelser knyttet til en slik samtale mellom leder og nyvalgt tillitsvalgt. Ta gjerne initiativ til en slik samtale likevel.

I opplæringen vil du få innsikt i hva det innebære å være tillitsvalgt og hvilke oppgaver du vil ha. Hvis du blir invitert til oppstartsmøte med din leder før du har vært på grunnopplæring, ta kontakt med en tillitvalgtkollega i din bedrift.

Tillitsvalgt eller verneombud?

Mange tillitsvalgte er både tillitsvalgte og verneombud. Det er viktig å huske på skille disse to rollene fra hverandre. Hva er forskjellen?

 • Verneombud er alles representant. Arbeidsgiver er ansvarlig for verneombudenes opplæring jmf. Arbeidsmiljøloven.
 • Tillitsvalgte er bare representant for medlemmer i Finansforbundet i det daglige og i forhandlinger med ledelsen. Finansforbundet er ansvarlig for opplæringen, og du har et selvstendig ansvar for å vedlikeholde og søke ny kompetanse du trenger som tillitsvalgt.

Var dette nyttig?