Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Slik blir svarte penger hvite

Jakten etter økonomisk kriminalitet må intensiveres. Enten den foregår på grensen mellom USA og Mexico i Breaking Bad, eller på styrerommet i et stort norsk selskap.

Hvitvasking-av-penger
De siste ti årene har verdien på sedler og mynter i Norge ligget på cirka 50 milliarder kroner. Norges Bank kan redegjøre for bare 40 prosent av bruken. Hvitvasking er et samfunnsproblem, mener manager Linn Kustås i EY, som har bred erfaring med en rekke større anti-hvitvaskingsprosjekter i finansbransjen.

Når kjemilærer Walter White får beskjed om at han har lungekreft, faller verden i grus. Kona er gravid, sønnen handikappet og kreftbehandlingen er uhyggelig kostbar.

Han treffer en tidligere student, Jesse Pinkman, som har rømt fra en ulovlig metamfetaminlab. Sammen begynner de å selge metamfetamin, og for Walter dreier det seg ikke om å gjøre noe kriminelt, men å sikre fremtiden for familien. For å slippe mellommenn i produksjonen bryter de seg inn i et kjemilager og stjeler kjemikalium som kan brukes til produksjon. Kundene står i kø, det er nok av triste skjebner.

Men hvordan få beksvarte penger til å bli skinnende hvite?

Hvitvaskingens motiv

Walter og Jesse er ikke de eneste som vasker penger for å få brukt dem på lovlig vis. Noe av grunnen til at Breaking Bad ble en verdenssuksess, var Walters dilemma. Hvordan kunne han ellers sikre fremtiden til de han elsket mest av alt? Kjærlighet var Walters opprinnelige motiv, men det er langt fra årsaken til at hver sjette norske krone nå stammer fra svarte penger.

Hvitvasking av penger finansierer ofte nye kriminelle aktiviteter, ifølge manager Linn Kustås i EY, som har bred erfaring med en rekke større anti-hvitvaskingsprosjekter i finansbransjen.

Fra illegal til legitim

– Målet med hvitvasking er å skjule eller tilsløre at verdier stammer fra straffbare forhold. Du omgjør penger tjent på ulovlig vis, og får dem til å fremstå som en lovlig fortjeneste. Svarte penger blir hvite, og de kriminelle er kreative, enten det handler om større, globale prosesser eller en enkel håndverkstjeneste. Enten beløpet er lite eller stort må svarte penger integreres i hvit, lovlig økonomi, og vi deler hvitvaskingsprosessen i tre faser, forklarer Linn.

Linn er siviløkonom og statsautorisert revisor, og er Anti-Money Laundering Specialist med CAMS-sertifikat. Hun har tidligere deltatt i et stort, internasjonalt antihvitvaskingsprosjekt i Midtøsten og er opptatt av at vi må ha skarpere fokus på hvitvasking.
Linn er siviløkonom og statsautorisert revisor, og er Anti-Money Laundering Specialist med CAMS-sertifikat. Hun har tidligere deltatt i et stort, internasjonalt antihvitvaskingsprosjekt i Midtøsten og er opptatt av at vi må ha skarpere fokus på hvitvasking.

Ligger to skritt foran

Linn er siviløkonom og statsautorisert revisor, og er Anti-Money Laundering Specialist med CAMS-sertifikat. Hun har tidligere deltatt i et stort, internasjonalt antihvitvaskingsprosjekt i Midtøsten og er opptatt av at vi må ha skarpere fokus på hvitvasking.

I hvitvaskingsprosesser her hjemme og internasjonalt blir midler brukt som terrorfinansiering, men terrorfinansiering skiller seg fra hvitvasking ved at den kans tamme fra lovlige midler, mens hvitvasking alltid stammer fra midler som er opptjent ulovlig.

Problemet er at de kriminelle ofte ligger to skritt foran. Ikke bare i Netflix-serier som Narcos, Ozark og Breaking Bad, men også i vår virkelige verden. For å gjøre noe med problemet må vi forstå hvordan den skjulte, hvite vaskemaskinen fungerer, ifølge Linn.

Et tredelt vaskeprogram

– La oss ta et enkelt eksempel. Den første fasen i en hvitvaskingsprosess er plasseringsfasen, der du for eksempel bruker svarte penger til å betale for oppussing av boligen din. Så selger du boligen, og pengene du brukte til oppussing er nå en indirekte del av salgssummen. Dette kalles tilsløringsfasen. Så bruker du fortjenesten fra boligsalget til å investere i et aksjefond. Siden pengene kommer fra salget av boligen, er det skapt et legitimt grunnlag for pengenes opprinnelse. Pengene er nå integrert i det lovlige markedet, dette kaller vi integreringsfasen.

Metodene for å avdekke hvitvasking i Norge er for dårlige.

Linn Kustås

Utallige ledd og kanaler

Det finnes større og mer intrikate eksempler. Eksempler som krever revisorer og advokater med på laget, eller hvor hvitvaskingen skjer gjennom utallige ledd og kanaler. Det gjør det vanskeligere å oppdage at pengene stammer fra ulovlige aktiviteter.

Eiendom er et klassisk eksempel på en bransje der svindlerne er svært kreative. Kompliserte strukturer som skjuler pengenes opprinnelse er en velkjent metode. Om hvitvasking er et økende fenomen eller vi har blitt flinkere til å avsløre strides de lærde om, men én ting er sikkert: Norge gjør for lite. Oppfølgingen er for spredt, samarbeidet for tilfeldig. Vi gjør mye for primære forbrytelser, hvitvasking kommer i andre rekke. Svaret på hva det viktigste vi kan gjøre, er innlysende:

Å forebygge.

Vi må trene på å se risiko

– Vi har spesifiserte krav om opplæring av ansatte i finansbransjen. Selskapene skal ha rutiner og retningslinjer, og skal rapportere avvik til Økokrim. Forebygging handler om tre ting: For det første å trene på å se risiko. Risikovurdering dreier seg om å ta på seg hvitvaskingshatten og lete etter røde flagg i den aktuelle bedriften. For det andre er kundekontroll helt essensielt, det handler om å kjenne kunden og kundens rutiner godt, forteller Linn og fortsetter:

– Sist, men ikke minst er den løpende oppfølgingenet effektivt forebyggende tiltak. Dersom selskaper gjennom rutiner for løpende oppfølging avdekker mistenkelig atferd, kan det være et tegn på at rutinene er gode nok fordi de avdekker noe man bør avdekke. Avdekker løpende oppfølging ingenting, kan det være et signal på at rutinene ikke er gode nok, for hvitvasking forekommer hyppig.

Men – hva gjør du når det blinker rødt?

– Alle virksomheter med mer enn fem ansatte skal ha rutiner for å varsle, sier advokat i Finansforbundet Maria Østli.
– Alle virksomheter med mer enn fem ansatte skal ha rutiner for å varsle, sier advokat i Finansforbundet Maria Østli.

Når rutiner ikke blir fulgt

– Alle virksomheter med mer enn fem ansatte skal ha rutiner for å varsle, sier Maria Østli. Hun er advokat i Finansforbundet, og tidligere dommerfullmektig i Oslo og Gjøvik tingrett, og har blant annet varsling som arbeidsområde.

Varsling kan for eksempel være aktuelt hvis du som ansatt ser at selskapets rutiner og retningslinjer ikke blir fulgt. La oss si at du ser noen som ikke gjennomfører en kundekontroll etter selskapets retningslinjer. Da skal du ha mulighet til å varsle internt. Selskapet skal ha varslingsrutiner som skal være lett tilgjengelige for alle ansatte. 

Mistenkelige transaksjoner

Varsling kan også handle om at du selv oppdager en mistenkelig transaksjon. Det nye forslaget til norsk hvitvaskingslov slår fast at hvis en risikovurdering av virksomhetens art og omfang tilsier det, skal det opprettes et uavhengig system for anonym varsling. Varslingsreglene i Arbeidsmiljøloven er til vurdering, og det foreslås blant annet et varslingsombud for saker som sorterer under Arbeidstilsynet.

Forebygging av hvitvasking

  • Risikovurdering handler om å konkret lete etter røde flagg i den aktuelle bedrift
  • Kundekontroller handler om å kjenne den enkelte kunde og kundens rutiner godt
  • Løpende oppfølging handler om faste rutiner som kan avdekke mistenkelig atferd

Negative varslingsreaksjoner

Gjengjeldelse mot en arbeidstaker som har varslet forsvarlig om et kritikkverdig forhold, er forbudt. De fleste som varsler blir ikke møtt med gjengjeldelseshandlinger, men hver fjerde varsler får likevel negative reaksjoner på sin interne varsling, ifølge en undersøkelse FAFO har gjort. Det er mest snakk om gjengjeldelse i form av uformelle reaksjoner, men det kan også være formelle reaksjoner som for eksempel oppsigelse. Mulighet til anonym varsling kan bidra til at flere tør å varsle om kritikkverdige forhold.

Hvitvasking av penger finansierer ofte nye kriminelle aktiviteter.

Linn Kustås

Vi er for dårlige i Norge

De siste ti årene har verdien på sedler og mynter i Norge ligget på cirka 50 milliarder kroner. Norges Bank kan redegjøre for bare 40 prosent av bruken. For fem år siden slo en internasjonal rapport fast at metodene for å avdekke hvitvasking er for dårlige i Norge.

Siden da har Regjering og Økokrim prøvd å oppfylle rapportens anbefalinger. Den nye hvitvaskingsloven vil slå fast at de som tilbyr spilltjenester blir rapportpliktige, legge mer vekt på risikobasert tilnærming, og eliminere virksomhetenes mulighet for unntak fra kundekontroll.

Hvitvasking er et samfunnsproblem, ifølge Linn Kustås. Hun vil ha et større fokus på hvit kriminalitet. Jakten på kriminelle må intensiveres. Enten den foregår på grensen mellom USA og Mexico i Breaking Bad, eller på styrerommet i et stort norsk selskap rett ned i gaten.