Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

53 % av de finansansatte ønsker tidligpensjon

Et flertall av de ansatte i finans (over 60) ønsker ikke å jobbe til de blir 67 år. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført blant Finansforbundets medlemmer.

Illustrasjonsfoto (Shutterstock.com).

53 % svarer at de vil gå av tidligere. Hvis det i det hele tatt skulle bli aktuelt med flere år i arbeidslivet, forventer de bedre tilrettelegging fra bedriften.

– I et arbeidsliv hvor vi ønsker at flere skal jobbe lenger og det er behov for mer arbeidskraft, er det en utfordring at over halvparten ønsker tidligpensjon, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

Viktige forutsetninger for å jobbe lenger er aksept og anerkjennelse, fleksibel arbeidstid og -sted og interessante arbeidsoppgaver. Eldre arbeidstakere ønsker å bli sett på som en ressurs og at de får mulighet for videreutvikling. Deltakelse i prosjekter nevnes som motiverende.

For de som har tenkt å gå av tidligere enn 67 år, kan også kortere arbeidstid og lengre ferie få dem til å jobbe lenger. De ønsker kompetanseheving i form av korte kurs og jobbrelatert opplæring, men er ikke motivert for mer formell utdanning.

De som tenker å jobbe til de er eldre enn 67 år, er mer opptatt av godt arbeidsmiljø, interessante arbeidsoppgaver og mer kompetanseheving.

Mathisen oppfordrer bedriftene til å finne fleksible løsninger for seniorer slik at de får utnyttet deres kompetanse som bidrag til gode resultater i virksomheten. – Signalet om aksept og anerkjennelse bør også tas på alvor, sier hun.

«I finansnæringen har vi alle forutsetninger for å tilrettelegge for at flere kan stå lenger i arbeid. Løpende kompetanseutvikling er viktig og erfaring bør verdsettes i enda større grad enn det gjør i dag»

Vigdis Mathisen, leder i Finansforbundet

Mathisen påpeker at samfunnet har behov for flere «stayere» i arbeidslivet – og at alle næringer bør ta sin del av dette ansvaret, og heie på og lytte til de som ønsker å jobbe lenger.

Undersøkelsen ble sendt til alle medlemmer over 60 år. 40 % av disse har svart.