Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Eldre arbeidstakere

Rettigheter og muligheter for deg som er over 50 år.

Eldre arbeidstakere er vanligvis definert som personer som er 50 år eller eldre og fortsatt er i arbeid. Denne gruppen arbeidstakere har vanligvis mer erfaring og kompetanse enn yngre arbeidstakere, men kan også møte noen utfordringer på arbeidsplassen, som aldersdiskriminering og helseproblemer.

Er du forberedt for denne fasen av arbeidslivet, tar du også bedre beslutninger. Gjør deg kjent med rettighetene i lovverket og mulighetene du har som medlem i Finansforbundet:

50 år

Du har mange år igjen i arbeidslivet. Dette er fortsatt gyldige karriereråd:

 • Definer dine karrieremål: Hva skal til for å oppnå dem?
 • Utvikle ferdighetene dine: Sørg for å utvikle ferdighetene dine kontinuerlig gjennom trening, kurs eller ved å ta på deg utfordrende prosjekter.
 • Bygg nettverk: Bygg et sterkt nettverk av fagpersoner. Dette kan hjelpe deg med å få tilgang til nye muligheter og lære av andres erfaringer.
 • Vær åpen for å lære: Vær villig til å lære nye ting og prøv nye utfordringer.
 • Vær proaktiv: Ta initiativ og vær proaktiv i arbeidet ditt. Dette kan hjelpe deg med å skille deg ut og vise lederskapspotensial.
 • Vær fleksibel: Vær åpen for nye ideer og vær villig til å tilpasse deg endringer i bransjen eller organisasjonen din.
 • Finn en mentor: Finn en mentor som kan gi deg veiledning og råd om karrieren din. Det kan være en person i din organisasjon eller bransje som du ser opp til og som kan hjelpe deg med å navigere i utfordringene du møter.
 • Ta vare på deg selv: Husk å ta vare på deg selv og din helse. Å ha en sunn balanse mellom arbeid og fritid kan hjelpe deg med å prestere bedre på jobb og i livet generelt.

Søke ny jobb? Selv om du har hatt både bevissthet og retning i karrieren så langt, vil mange oppleve at det ikke er like lett å finne nytt arbeid som tidligere. Det kan ha mange årsaker, men vil typisk skyldes et endret behov i arbeidsmarkedet, at du har en spesialisering som ikke lenger er like attraktiv for arbeidsgiver, eller konkurransen mot yngre arbeidskraft der arbeidsgiver ser større utviklingsmuligheter.

Tips:

Søk ny kompetanse, det er ikke for sent. Finansbransjen etterlyser medarbeidere med digital kompetanse og endringsvilje

 1. Sjekk mulighetene til støtte og fri til kompetanseheving hos egen arbeidsgiver. Er bedriften din bundet av en tariffavtale vil kompetanseheving normalt reguleres der. Sjekk med din nærmeste tillitsvalgte.
 2. Søk stipend fra Finansforbundet

Planlegg pensjon:

 • Jo før du starter å spare til pensjon, desto bedre.
 • Sjekk ut YS Pensjon – det er verdt å sammenlikne med pensjonsbetingelsene der du jobber.
 • Orienter deg i markedet for individuell pensjonssparing.
 • De fleste av våre medlemsbedrifter har en AFP-ordning. For å ta ut AFP er det et krav at du har fylt 62 år.

60 år

Obs! Nå må du være særlig oppmerksom. Finansforbundets advokater ser at det er et økt sluttpakkepress på ansatte over 62 år, oftest i forbindelse med omstillingsprosesser med nedbemanninger. Det er ofte en tolkningssak hvor grensen mot ren diskriminering går. Er du mellom 59 og 62 år er det en risiko for ikke å få AFP dersom du takker ja til et tilbud om sluttpakke. Derfor: Vær obs når sluttpakketilbudet kommer

Redusert arbeidstid: Fra fylte 64 år har de aller fleste finansansatte rett til 1 time kortere daglig arbeidstid. I den perioden bedriften praktiserer sommertid har heltidsansatte, fra fylte 64 år, rett til ½ time kortere daglig arbeidstid. Praktiseringen av denne bestemmelse fastlegges av ledelsen i den enkelte bedrift. (Sentralavtalen i finans, § 3). Dette gjelder alle ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter.

Ekstra ferieuke: Ansatte som har fylt 60 år i løpet av ferieåret, har rett til 6 virkedager ekstra ferie (ferielovens § 5, nr. 2).

Tips:

Hvis du blir berørt av omstilling: Ta kontakt med tillitsvalgte på din arbeidsplass, eller Finansforbundet sentralt.

Når du går av med pensjon: Som pensjonistmedlem beholder du de fleste fordelene du har hatt som yrkesaktiv – til en langt lavere kontingent. NB! Pensjonistmedlemskap er et tilbud til eksisterende medlemmer. Det er ikke mulig å melde seg inn på nytt som pensjonist.

Last ned rapport (PDF):

Finans Norge, Finansforbundet og Senter for seniorpolitikk undersøkte situasjonen for seniorer og seniorpolitikken i finansnæringen i 2017. Her er noen hovedfunn:

 • Mange seniorer, men lav avgangsalder
 • Utdanningsnivået er lavest blant de eldste, særlig for kvinner
 • Flertallet av finansbedriftene har en seniorpolitikk
 • Seniorene trives godt i næringen
 • Omstillingstrykket i næringen er stort
 • Kompetanse vektlegges mest ved nedbemanning

Beskyttelse i lovverket

Eldre arbeidstakere har en rekke lovbestemte rettigheter som er ment å beskytte mot diskriminering på grunn av alder og å sikre lik tilgang til arbeid og muligheter for karriereutvikling som for yngre arbeidstakere. Noen av disse rettighetene inkluderer:

 • Forbud mot aldersdiskriminering: Eldre arbeidstakere har rett til å bli behandlet på lik linje med yngre arbeidstakere når det gjelder rekruttering, ansettelse, opplæring, forfremmelse og avslutning av arbeidsforhold. Dette er fastslått i lover og forskrifter som Diskrimineringsloven og Arbeidsmiljøloven.
 • Mulighet for tilrettelegging: Arbeidsgivere er forpliktet til å tilrettelegge arbeidsplassen for eldre arbeidstakere som kan ha behov for dette, for eksempel ved å tilby tilpasset arbeidsutstyr eller endre arbeidstiden.
 • Pensjonsrettigheter: Eldre arbeidstakere har rett til å motta pensjon fra arbeidsgiver etter endt arbeidsforhold, og disse pensjonsrettighetene er beskyttet ved lov.
 • Mulighet for karriereutvikling: Eldre arbeidstakere har rett til å delta i opplærings- og utviklingsprogrammer på lik linje med yngre arbeidstakere, og arbeidsgivere skal sørge for at eldre arbeidstakere har like muligheter for karriereutvikling.
 • Helse- og sikkerhetsrettigheter: Eldre arbeidstakere har rett til å arbeide i et trygt og sunt arbeidsmiljø, og arbeidsgivere har ansvar for å sørge for at eldre arbeidstakere har tilstrekkelig beskyttelse mot helse- og sikkerhetsrisikoer på arbeidsplassen.

I tillegg har Sentralavtalen i finans regulert ulike forhold som kan bidra til at hensynet til den ansattes ulike behov etter livsfase og helse ivaretas. Sjekk med tillitsvalgte på din arbeidsplass om dere har egne bestemmelser om livsfaser i bedriftsavtalen.

Du står sterkere som medlem

Finansforbundet har 1200 tillitsvalgte som snakker din sak på arbeidsplassen – i alle livsfaser. De er din viktigste medlemsfordel. Finans er en bransje i stadig endring, med stort kompetansebehov og mye omstilling. Vi sikrer deg gjennom gjennom juridisk bistand, kurs og kompetanseutvikling og gode bank- og forsikringsordninger.

Bli medlem eller verv en kollega i dag. Alle som jobber i finans vet at det er for sent å kjøpe forsikring når huset brenner.

Vi skal arbeide for de ansattes muligheter og rettigheter til kontinuerlig læring og utvikling gjennom hele sitt yrkesaktive liv.

Finansforbundets politiske program

Har du fortsatt spørsmål?

Ta kontakt med din tillitsvalgt

Hvem som er din nærmeste tillitsvalgt finner du under Min Profil

Ta kontakt med en av våre rådgivere

Send oss en e-post 

Eller ring oss på 22 05 63 00

Var dette nyttig?

Debatt: Trenger radikal holdningsendring til seniormedarbeidere

Mange ansatte føler et indirekte og tidvis også direkte press om å slutte etter hvert som de passerer AFP grensen på 62 år, skriver advokat (H) Pål Behrens i Finansforbundet.

Les mer på altinget.no