Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Bærekraft og mangfold inngår i ny avtale

Finansforbundet og Finans Norge har blitt enige om å ta en aktiv rolle i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål.

Nestleder i forbundet Arne Fredrik Håstein gir Finans Norges forhandlingsleder Runa Opdal Kerr FNs bærekraftnål, som et symbol på vårt fremtidige samarbeid.

Temaet ble en del av hovedavtaleforhandlingene som ble avsluttet 9. januar. Både ledelse og ansatte i finans skal gjennom medinnflytelse og samarbeid bidra til at målene nås. Det er første gang slike ambisjoner er tatt inn i forhandlinger mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i finans.

Bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene

– Finansnæringen spiller en viktig rolle i omstillingen til et bærekraftig samfunn, sier nestleder Arne Fredrik Håstein i Finansforbundet.

– De fleste bedrifter i finans har egne målsettinger som handler om hvem som får finansiering og hvilke produkter og tjenester som skal tilbys.

– Vi mener at vi som ansatte og ledelse også må ta vår del av ansvaret for å nå målene. Det skal vi gjøre blant annet ved å tilrettelegge for mangfold i næringen og i den enkelte bedrift. Mangfold bidrar til innovasjon og verdiskaping. Mangfold er et konkurransefortrinn. For en næring i kontinuerlig endring, som finansnæringen, er dette avgjørende for å lykkes i fremtiden, sier han.

Finansforbundet mener det må jobbes aktivt med rekruttering, utforming av utlysningstekster og kultur. Det sentrale er en helhetlig integrering av mangfoldstankegangen.

– Når vi sammen med Finans Norge definerer hvilke konkrete tiltak som skal iverksettes, kan vi skape reelle positive endringer, og unngå at dette bare blir en tom avtaletekst, avslutter Håstein.