Bærekraft

Vi bidrar til at finansnæringen blir en modig og fremoverlent bidragsyter i det grønne skiftet.

Arne Fredrik Håstein

Tre bærekraftsmål

Styret i Finansforbundet har vedtatt å satse særlig på disse tre av FNs 17 bærekraftsmål: Likestilling mellom kjønnene, anstendig arbeid og økonomi for alle samt å stoppe klimaendringer.

– Det er på ingen måte nytt at forbundet arbeider med bærekraftig finans. Det har vi gjort i mange år, men nå setter vi vårt arbeid inn i en global sammenheng, sier nestleder Arne Fredrik Håstein til Finansfokus.

Sparepenger er makt

Veldig mange av oss undervurderer hvilken effekt våre sparepenger kan ha på klima og samfunnsutvikling.

Samtidig forventer de fleste av oss at fondene vi kjøper gjennom banken vår ikke er investert i selskaper som bryter med etiske retningslinjer eller vårt moralske kompass.


At flere blir bevisste makten i sine sparepenger og bruker den klokt har mye å si for fremtiden.

Bærekraftige investeringsvalg handler ikke om at vi som forbrukere og kunder skal slutte å gjøre mange av de gode miljø- og klimatiltak som allerede gjøres i dag. Det handler om å gjøre kloke valg også når det gjelder våre sparepenger.

« Kunder må bevisstgjøres på at sparepenger kan bidra til å bremse klimaendringer og bidra til en positiv samfunnsutvikling. »

Nanna Ringstad, fagansvarlig bærekraft i Finansforbundet

Finansnæringen har en viktig rolle siden kapital er avgjørende for å finansiere den grønne omstillingen. Å kanalisere penger og håndtere risiko, også klimarisiko, er derfor finansnæringens viktigste bidrag til bærekraftig utvikling.

Hvordan jobber vi?

Vi jobber for å øke bevisstheten om hvordan finansnæringen og de ansatte kan bidra til en bærekraftig utvikling.

Vi jobber også for at politikere og myndigheter skal legge til rette for en finansnæring som bidrar til bærekraftig vekst, samt opplæring av finansansatte gjennom forskning, kurs- og kompetansetilbud.

Ansatte i finans trenger innsikt

Det er helt avgjørende at ansatte på alle nivåer i finansnæringen får mer innsikt i ESG-kriteriene og bærekraft. Å kunne snakke med kundene om bærekraft og vurdere hvor stor klimarisiko en portefølje, en investering eller et prosjekt har, er avgjørende fremover.

Å tydeliggjøre koblingen mellom investeringer og påvirkningsmakt for kundene er en viktig oppgave. Det betyr nye, meningsfylte arbeidsoppgaver for deg som jobber i finansnæringen.

Ta e-læringskurs i bærekraftig finans

Nå kan du ta et e-læringskurs i bærekraftig finans i regi av FN. Målgruppen er alle som er interessert i å lære mer om hvordan bærekraftig finans kan forandre måten dagens økonomier fungerer på.


Var dette nyttig?