Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Slik jobber vi med FNs bærekraftsmål

Vi legger særlig vekt på tre av målene.

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for hele verden. Vi har valgt å ha økt fokus på de målene som står nærmest vår virksomhet. Vi tror det er her vi har størst påvirkningskraft.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Som fagforening har vi et ansatt- og samfunnsperspektiv på vårt arbeid med bærekraft. Vår rolle brukes til å ivareta og utvikle arbeidsplasser i det grønne skiftet, men også gjennom å jobbe for at næringen er godt nok posisjonert for de omstillingene som kommer.

Like viktig er det å bevisstgjøre ansatte på hvilken rolle de kan ta, sikre at de får nødvendig kompetanse og anledning til å bruke den.

Slik jobber vi med kompetanse
Les vårt politiske program
Lønn og tariff

Var dette nyttig?