Slik jobber vi med FNs bærekraftsmål

Vi legger særlig vekt på tre av målene.

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for hele verden. Vi har valgt å ha økt fokus på de målene som står nærmest vår virksomhet. Vi tror det er her vi har størst påvirkningskraft.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Som fagforening har vi et ansatt- og samfunnsperspektiv på vårt arbeid med bærekraft. Vår rolle brukes til å ivareta og utvikle arbeidsplasser i det grønne skiftet, men også gjennom å jobbe for at næringen er godt nok posisjonert for de omstillingene som kommer.

Like viktig er det å bevisstgjøre ansatte på hvilken rolle de kan ta, sikre at de får nødvendig kompetanse og anledning til å bruke den.

Slik jobber vi med kompetanse
Les vårt politiske program
Lønn og tariff

Arne Fredrik Håstein

Tre bærekraftsmål

– Det er på ingen måte nytt at forbundet arbeider med bærekraftig finans. Det har vi gjort i mange år, men nå setter vi vårt arbeid inn i en global sammenheng, sier nestleder Arne Fredrik Håstein til Finansfokus.

Var dette nyttig?