Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Digital Norway oversetter flere kurs til engelsk

Nå er veiviseren Kunstig intelligens på arbeidsplassen tilgjengelig på engelsk. – Det er viktig for oss. Flere bruker engelsk som forretningsspråk, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

Mathisen mener det har vært viktig å bidra til en engelsk versjon av veiviseren, fordi den har et unikt perspektiv på lover og regler for norsk arbeidsliv.

Nå som kurset publiseres på engelsk, er det også oppdatert med det du bør vite om generativ KI, språkmodeller og reguleringer.

Les mer: Nå er flere av Digital Norway sine kurs tilgjengelig på engelsk (digitalnorway.com)

Om Digital Norway

Digital Norway er en non-profit stiftelse som jobber med å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv, med et spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter.

Hvorfor er Finansforbundet medlem?

I januar i år ble Finansforbundet medlem i Digital Norway. Medlemskapet gir oss en ny arena for å samarbeide med andre medlemsorganisasjoner- og bedrifter om kompetansetilbud som vil bli en del av det gratis tilbudet til Digital Norway.

«Vi er en næring tuftet på data. Derfor er det viktig at våre medlemmer er helt i forkant av den digitale utviklingen»

Runar Wilhelm Henriksen, direktør i Finansforbundet