Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Digitalisering

Vi følger den raske teknologiske utviklingen i finansnæringen.

Hvorfor

Digitalisering har lenge vært en integrert del av utviklingen innenfor finansnæringen. Kombinasjonen av nye teknologiske løsninger og stadig økende datamengder, gjør at vi som næring står ovenfor et enormt vekstpotensial.

Samtidig krever dette innsikt og kunnskap om hvilke utfordringer man kan møte på, samt hvordan man på best mulig måte kan dra nytte av de muligheter som økt digitalisering medfører.

Muligheter og trusler

Digitalisering utfordrer oss ved bruk av teknologi innenfor nye områder, og vi er avhengig av å følge med på hva som rører seg både i og utenfor det etablerte økosystemet. Blant annet har kunstig intelligens-teknologier gjort sitt inntog i bransjen og anvendelsen stiller krav til både utviklere og brukere.

Vi ser også at et stadig voksende startup-miljø som både truer etablerte forretningsmodeller og endrer etablerte normer, samtidig som de fungerer som drivere og samarbeidspartnere for økt innovasjon og digitalisering.

Blokkjedeteknologi gjør det mulig å utfordre etablerte normer enda mer, noe vi ser i blant annet krytpovaluta og non-fungible tokens.

Enorme verdier forvaltes i parallelle spor utenfor det regulerte markedet, og utfordrer mye av det tankesettet vi har tilegnet oss over lang tid. Med digitale sentralbankpenger kan også nasjonale sentralbanker måtte se på muligheten for å utfordre eksisterende tankesett og virkemåter.

Norge er nå i en fase hvor man ser på muligheten for et «proof-of-concept». Som finansnæring er vi nødt til å følge denne utviklingen og stille spørsmål ved de tankemønstre vi kjenner i dag.

Sikkerhet

Vi kan ikke snakke om digitalisering, eller en datadrevet økonomi, uten å nevne sikkerhet.

Lange leverandørkjeder, ofte grunnet outsourcing, øker antall angrepsflater og reduserer overvåkingsmulighetene. Det er helt avgjørende at man øker kunnskapen rundt cybersikkerhet og har dette som en naturlig del av enhver agenda.

Vår rolle

Finansforbundet jobber derfor med å øke kunnskapen blant våre medlemmer om alle sidene ved digitalisering.

Som finansnæring er vi avhengig av å bidra i de ulike diskusjonene rundt digitalisering for å sikre at vi er med på å forme utviklingen i politikk, arbeids- og samfunnsliv.

Økt bruk av algoritmer øker risikoen for diskriminering

Både Norge og EU har lovgivning som beskytter mot diskriminering, men er det nok i møte med avansert teknologi? spør advokatene Ida Flaatten og Maria Østli.

Les innlegget i rett24.no

Etterlengtet samarbeid om kunstig intelligens

Vi står på mange måter ovenfor en tid hvor vi skal sette føringer for hva slags type samfunn vi ønsker å leve i, skriver spesialrådgiver for politikk og digitalisering i Finansforbundet, Ingeborg Frøysnes. Nå meisler EU og USA ut felles kjøreregler.

Les innlegget på shifter.no

Kunstig intelligens diskriminerer kvinner

Ny teknologi er på ingen måte nøytral. Kunstig intelligens produserer diskriminering av kvinner. Nå advarer ekspertene.

Var dette nyttig?