Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Ekstra arbeidsgiveravgift fjernes

Fra og med 1. januar 2025 vil den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften fjernes, melder regjeringen. – En god nyhet for finansnæringen, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

Finansforbundet har lenge jobbet for å fjerne ekstra arbeidsgiveravgift. Den har bidratt til å skape lite forutsigbare rammebetingelser for norsk næringsliv og finansbransjen, spesielt når det kommer til å ansette og beholde høykompetent arbeidskraft.

– Å fjerne den ekstra arbeidsgiveravgiften er bra for sysselsettingen i finansnæringen og ellers i norsk næringsliv. Det vil bidra til å bedre tilgangen til nødvendig kompetanse, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

Vi har vist til at høyere arbeidsgiveravgift for høytlønte rammer kompetansearbeidsplasser. Ekstraavgiften kommer på toppen av den allerede forhøyede arbeidsgiveravgiften for finansbedrifter på 5 % som ble innført som del av finansskatten i 2017. 

– Vi er derfor svært glade for at regjeringen varsler at ekstra arbeidsgiveravgift fjernes fra 1. januar 2025. Nå gjenstår det å gjøre noe med innretningen på finansskatten, sier Vigdis Mathisen.

Les mer: