Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Ferieloven på overtid

Regjeringen bøyer av for ESAs krav og vil endre ferieloven slik at alle får minst fire ukers betalt ferie første året i arbeidslivet. – På overtid, mener advokat Maria Østli i Finansforbundet.

Ny jobb? Snart kan du få ferie og feriepenger også det første året du er ansatt.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har sendt brev til ESA om at Norge vil utrede og vurdere den norske feriepengeloven. Reformen vil tidligst kunne tre i kraft 2024.

Snuoperasjon på overtid

Maria Østli er advokat i Finansforbundet.

– Dette er positive signaler fra norske myndigheter. EUs arbeidstidsdirektiv som Norge er bundet av gir alle arbeidstakere rett til minst fire ukers betalt ferie årlig. I Norge er likevel ikke denne rettigheten ivaretatt for arbeidstakere uten opptjening fra året før, som for eksempel nyutdannede. Etter vårt syn er praksisen i strid med Arbeidstidsdirektivet artikkel 7, og det er på høy tid at norske myndigheter retter opp i dette, sier Østli.

Bakgrunn

  • Ferieloven innebærer i dag at arbeidstakere ikke har rett til betalt ferie det første året de er ansatt. Norske myndigheter har lenge stått på at loven ikke er i strid med EØS-retten, og har pekt på at opptjeningssystemet i ferieloven er lik for alle og innebærer en forskyvning av utbetalingen.
  • Esa mener at ferieloven strider med innholdet i EUs arbeidstidsdirektiv. Direktivet sier at arbeidstakerne årlig skal ha minst fire ukers betalt ferie.